Terugkijken

Kijk de video’s van OnderwijsInzicht 2021 terug.

Ellen Helsper: Digitale ongelijkheid en de mythe van de digital native

Hoogleraar Ellen Helsper deelt de inzichten uit het Europese Youth Skills-onderzoek. Ze geeft praktische tips voor scholen om ongelijke kansen door digitalisering zo goed mogelijk tegen te gaan.

Nadira Saab: COVID-19 en de impact op het onderwijs: eerste inzichten

Nadira Saab laat zien welke onderzoeken er zijn gedaan rondom flexibel en hybride onderwijs tijdens corona. Nationaal en internationaal. Ook deelt ze de eerste inzichten van de Monitor hybride onderwijs. Wat betekent dit voor professionalisering binnen scholen?

Kan het onderwijs flexibel georganiseerd worden?

In 2020 kregen scholen te maken met extreem verschillende situaties waarin ze het onderwijs moesten organiseren. Rector Astrid Buijs van het Picassolyceum Zoetermeer bespreekt haar ervaringen en praktijksituaties met adviseur Frans Schouwenburg.

(In video 1 wordt na 3.29 min. verwezen naar een filmpje. Zie daarvoor apart video 2. Praktijksessie (video 1) gaat daarna verder vanaf 6.40 min.)

Deel 1 (praktijksessie):


(Bekijk op YouTube)

Deel 2 (video-bijdrage Astrid Buijs):


(Bekijk op YouTube)

Digitale geletterdheid en gelijke kansen

Er zijn nu (te) grote verschillen tussen leerlingen als het gaat om digitale geletterdheid. Digitale kennis en vaardigheden moeten daarom een vaste plek krijgen in het curriculum. Bekijk de video, mét lancering van het nieuwe Handboek Digitale Geletterdheid.

FORA: zo krijgt u de basis van uw processen op orde

Welke processen op school zijn er? Welke zijn verplicht? En hoe verhouden de processen zich tot elkaar? FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) biedt een gestandaardiseerde methodiek die po- en vo-scholen helpt bij deze vragen.

De intelligentie van adaptieve software

Adaptiviteit en AI (artificial intelligence) maken onderwijs op maat mogelijk en ze dragen zo bij aan gelijke kansen. Maar tegelijkertijd staan die gelijke kansen onder druk door precies diezelfde adaptiviteit.

De digitale leeromgeving in kaart

Een digitale leeromgeving zorgt ervoor dat leraren gemakkelijk en effectief hun werk kunnen doen. Wat zijn de voordelen van een goed ingerichte digitale leeromgeving? En hoe kan de tool ‘Leeromgeving in kaart’ u helpen?

Innoveren van onderop: wat vraagt dat van leraren?

Hoe werkt innoveren van onderop? Wat heeft een leraar nodig om in zijn kracht te staan? Hoe kunnen anderen (het team, de schoolleider, het schoolbestuur) de leraar ondersteunen en stimuleren?

Blended onderwijsontwerp

Wat zijn de functies van onderwijs en wat betekent dit voor (blended) onderwijsontwerp? Onderwijs is meer dan overdracht van kennis en vaardigheden, maar zonder duidelijke richtlijnen voor ontwerp bestaat het risico dat daar toch te sterke de nadruk op komt te liggen.

(Presentatie start op 4.40 min.)

Lessen uit de innovatievragen

Vanaf 2019 begeleidt de PO-Raad 15 scholen en besturen met vraagstukken op het snijvlak van onderwijs en ict. In deze sessie delen worden ervaringen met de methodiek gedeeld en krijgen deelnemers tips als ze willen innoveren met ict.

Afstandsonderwijs: hoe organiseert u dat binnen uw school?

Wat zijn de ervaringen van het Griftland College met het organiseren van afstandsonderwijs? Menno Streefkerk laat zien welke randvoorwaarden (bijvoorbeeld device en online omgeving) belangrijk zijn.

Onderwijswaarden onder druk: het is tijd voor publieke regie!

Scholen maken steeds meer gebruik maken van digitale middelen en worden afhankelijker van technologie. Hierdoor komen belangrijke waarden onder druk te staan. Anko van Hoepen (PO-Raad) en Toine Maes (Kennisnet) laten zien welke. En ze vertellen hoe we hier met de hele onderwijssector een antwoord op kunnen geven.