Aanmelden

Terugkijken op OnderwijsInzicht 2022

Impressie (met video) en verslag

College: Flexibel onderwijs met slimme leermiddelen

In dit college gaan Saab en Molenaar in op wat er momenteel allemaal speelt bij de organisatie van flexibel onderwijs. Wat is de onderwijsvisie erachter? Hoe gaat dat samen met adaptieve leermiddelen en wat kunnen we daar wel en niet van verwachten?

College: Met technologie naar een beter onderwijs

In dit college neemt Marc Vermeulen ons mee in de wereld van technologische vernieuwingen die voor onderwijs belangrijk zijn.

Wat is met technologie de verhouding tussen wat er kan en wat er gebruikt wordt? Hoe gaan we om met al te hooggespannen verwachtingen? Waarom lijden leerlingen niet onder meer ict, maar wel onder een gebrek aan aandacht? En kunnen leraren beter betaald worden, als ze door een robot worden geholpen?

College: Goed gebruik van AI in het onderwijs

Artificial intelligence is in onze samenleving al lang geen ‘verre toekomst’ meer. Het merendeel van onze apparaten kan inmiddels op het internet worden aangesloten – en dat levert enorme hoeveelheden data op waar veel mee gedaan kan worden. Denk aan vuilcontainers die communiceren met de vuilniswagen zodat ze geleegd worden voordat ze vol zijn. Of betere, gepersonaliseerde gezondheidszorg door een koppeling met Fitbit.

In dit college vertelt Nanda Piersma ons welke kant het op dit moment opgaat met artificial intelligence en hoe we daar zelf invloed op uit kunnen oefenen.