Programma

OnderwijsInzicht 2023 is afgelopen. Je kunt via deze pagina de sessies en programma-informatie nog (even) terugvinden.

Er zijn géén opnames gemaakt van de colleges of sessies. Je kunt wel terugkijken naar de videosfeerimpressie van OnderwijsInzicht 2023 en het beknopte verslag op de website van Kennisnet lezen.

Opening

Ver vooruitkijken met Rudy van Belkom

Rudy van Belkom is directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek en bekend van zijn boek ‘Alive and Clicking’. Daarin neemt hij de toekomst van de (digitale) democratie onder de loep en werpt hij nieuw licht op ontwikkelingen als nepnieuws, polarisatie en politieke manipulatie.

Lees meer

Hoogleraar Nadira Saab over MYRA, de nieuwe monitor digitalisering funderend onderwijs

Prof. dr. Nadira Saab is bijzonder hoogleraar e-didactiek van het primair en voortgezet onderwijs aan de Universiteit Leiden en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet.

Dagvoorzitter Cor Ottens

Cor Ottens is gespreksleider en dagvoorzitter van OnderwijsInzicht. Als gespreksleider is hij inspirerend en zeer nieuwsgierig; hij wil precies weten hoe iets zit. Ottens vraagt door en prikkelt niet alleen de sprekers, maar ook de congresbezoekers. Dit leidt tot dialoog en debat. Niet als doel op zich, maar juist om de inhoud in de spotlight te zetten.

Colleges

Wetenschappers over digitale geletterdheid

Hoe voeg je digitale geletterdheid toe aan je curriculum op school? Ook jouw school ontkomt niet aan dit vraagstuk. Om je hiermee op weg te helpen, deelt hoogleraar Erik Barendsen samen met 3 andere wetenschappers de meest recente inzichten met je.

Lees meer

Hoogleraar Nadira Saab over de resultaten van MYRA

Nadira Saab, bijzonder hoogleraar e-didactiek, licht in dit collega de resultaten toe van MYRA, de nieuwe monitor digitalisering funderend onderwijs. Na dit college weet je hoe je school en bestuur presteren op het gebied van ict en technologie, ook ten opzichte van andere scholen.

Lees meer

Hoogleraar Eric Postma over hoe AI de toekomst verandert

Eric Postma is hoogleraar AI aan de Tilburg University en geeft nuchtere lezingen over de nieuwste ontwikkeling en impact van AI. Zijn kijk op deze technologie: het is een krachtig instrument dat beter dan de mens patronen herkent, maar het kan niet zonder menselijke begeleiding en sturing.

Lees meer

Sessies

Publieke waarden en Europa

In Europa willen we dat digitale technologieën de rechten van mensen beschermen maar dat is niet overal zo. Wat betekent dat voor ons onderwijs?

Lees meer

Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs?

Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar het volwassenheidsniveau van het onderwijs op IBP-gebied.

Lees meer

Pedagogische impact van onderwijstechnologie

Welke pedagogisch-didactische impact heeft onderwijstechnologie? Een impactassessment helpt je keuzes maken.

Lees meer

Krachtig innoveren met technologische innovatie: hoe doe je dat?

Zo komen deze drie schoolorganisaties tot succesvolle innovaties.

Lees meer

De belangrijkste techtrends, neem de regie!

Wat zijn de belangrijkste technologische innovaties van dit moment? Laten we in het onderwijs die ontwikkelingen sturen in een richting die we wenselijk vinden.

Lees meer

De toekomst van onderwijs met generatieve AI

Een interactieve sessie rondom een toekomstscenario met generatieve AI. Wat moeten we (nu al) doen om de meest wenselijke toekomst te realiseren?

Lees meer

Naar een adequate leermiddelencyclus in het vo

Kennisnet stelde met het onderwijs een handig procesmodel op om de leermiddelencyclus te coördineren.

Lees meer

Leermiddelen kiezen met beleid

Hoe zorg je ervoor dat de leermiddelen die jouw school aanschaft, aansluiten op de vraag van de onderwijspraktijk? Met goed beleid.

Lees meer

Turbulentie in de leermiddelenmarkt

Het productaanbod van uitgevers verandert ingrijpend en daarmee de leermiddelenmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat dit ten goede komt van de onderwijskwaliteit?

Lees meer

De kansen van open leermateriaal voor het onderwijs

Wat kan open leermateriaal, naast traditionele methodes, betekenen als middel om de leerlingen beter te bedienen?

Lees meer

Wat is waar? Weerbaar tegen desinformatie

Allerlei vormen van desinformatie vinden hun weg naar leerlingen, studenten en leraren. Dat maakt digitale geletterdheid belangrijker dan ooit.

Lees meer

Beter zicht op de verplichte processen met FORA 4.0

Gebruik FORA om je processen zo in te richten dat je voldoet aan alle eisen.

Lees meer

De cyberschaamte voorbij

Na een informatiebeveiligingsincident overheerst vaak schaamte, terwijl we beter van elkaar kunnen leren. Lucas Onderwijs vertelt over de crisisaanpak na een hack.

Lees meer

Nieuwe wet- en regelgeving, impact onbekend

Als onderwijsinstelling heb je te maken met (veranderende) datawetgeving , en de interpretatie daarvan door toezichthouders en rechters. Hoe bereid je je daarop voor?

Lees meer

Crisis! De school is gehackt - cybercrisisoefening

In deze workshop gaan we aan de slag met een crisisscenario. Je krijgt informatie over crisismanagement, en gaat meteen oefenen.

Lees meer

Computational Thinking: inspiratie voor integratie in je onderwijs

Computational Thinking is een onderdeel van digitale geletterdheid. Hoe integreer je het in de bestaande vaklessen?

Lees meer

De toekomst van digitaal onderwijs met Edu-V

Hoe zou de toekomst van het digitale onderwijs eruitzien als je makkelijk en veilig toegang zou hebben tot digitale gegevens?

Lees meer

Het Schoolplein

Kom tijdens de pauzes, de lunch of de borrel langs op het Schoolplein. Dé plek om laagdrempelig praktische informatie te krijgen en gesprekken te voeren. Stel je vragen of kom even sparren over een vraagstuk!

Lees meer