aanmelden

Programma

Van inspiratie tot implementatie

TIJD
PROGRAMMA

Het Schoolplein - vanaf 11 uur

Tools testen op Het Schoolplein

Wil je weten welke tools er allemaal zijn om aan de slag te gaan met ict in je klas, school of bestuur? En wil je ze ook graag uitproberen en testen? Kom dan langs op het Schoolplein en laat je inspireren!

Binnen het programma Slimmer leren met ICT hebben de PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren ingezet op een doordachte inzet van ict in het onderwijs. Na ruim vier inspirerende jaren loopt het programma nu ten einde.

Op het Schoolplein vind je de opbrengsten. Hier maak je onder andere kennis met:

 • De NAO-robot voor reken- of taalopdrachten
 • De toolkit Verkenning Digitaal Portfolio
 • Het Maatwerk Kwadrant
 • Bliepp, het spel over gepersonaliseerd leren
 • De ICT-puzzel

Ook kun je kennis maken met adviseurs van Kennisnet, PO-Raad, VO-raad of inkoopcoöperatie SIVON.

Naast de getoonde tools zijn er nog meer hulpmiddelen die vanaf 18 januari via de KennisnetWijzer (kn.nu/wijzer) beschikbaar zijn. Lees meer over de tools.

Al nieuwsgierig? Het Schoolplein is open van 11.00 tot 15.00 uur.

09:00

Inloop

09:30

Opening congres: de richting van OnderwijsInzicht

09:40

Keynote: Karen Cator

Karen Cator (CEO Digital Promise) vertelt tijdens haar keynote over hoe je met de inzet van technologie de individuele verschillen verkleint, en zo de digitale kloof in het onderwijs kunt dichten. Op kennisnet.nl geeft zij alvast een voorproefje van haar keynote.

In de Verenigde Staten wordt gewerkt aan het veranderen van het onderwijs door het gebruik van technologie, innovatie en onderzoek. Karen Cator is als CEO van Digital Promise een van de leidende figuren hierin. Zij laat zien wat de rol van ict en innovatie voor het onderwijs in de Verenigde Staten is, en hoe er gewerkt wordt aan het versnellen van innovatie in het onderwijs. Onder de Obama-regering was Cator werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs.

Op OnderwijsInzicht gaat zij in op vragen als:

 • Welke innovaties worden al veel gebruikt?
 • Welke innovaties werken wel en welke niet?
 • Met welke mechanismen houdt het onderwijsveld rekening?
 • Wat wordt er verwacht van schoolbestuurders en ict-verantwoordelijken?
 • Wat moeten organisaties zoals de overheid en leveranciers doen?

Karen zorgt in haar presentatie voor de nodige inspiratie en zet je aan het denken over je eigen organisatie.

Cator is directeur van Digital Promise, een Amerikaans kennisinstituut, vergelijkbaar met Kennisnet. Onder de Obama-regering was Cator werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs. Daarvoor gaf zij leiding aan de onderwijsafdeling bij Apple. Haar drijfveer is om de huidige generatie kinderen en jongeren meer mogelijkheden te bieden via technologie.

10:20

Technologiekompas

Onderzoek van trends en ontwikkelingen helpt je als bestuurder om  betere keuzes te maken over de  inzet van ict in het onderwijs.

Michael van Wetering – expert op het gebied van onderwijsinnovatie bij Kennisnet – laat je zien hoe je als school navigeert in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo ontwikkelen. Michael zal ingaan op maatwerk en kunstmatige intelligentie (AI) en robotica. Waar maatwerktechnologie zich richt op adaptiviteit in één leermiddel, kan AI in de toekomst het leerproces ondersteunen op meerdere niveaus: bij het maken van een opdracht, bij het leren voor een vak, bij het overzicht krijgen over de leerloopbaan/opleiding van de leerling en bij het ontwerpen van het onderwijsproces. Een onontkoombare evolutie (of revolutie?) waar je op voorbereid dient te zijn.

Het technologiekompas wordt tijdens OnderwijsInzicht gepresenteerd. Je ontvangt een exemplaar aan het eind van de dag.

11:00

Pauze

11:20

Ronde A

 

 • Sessie 1: Artificial Intelligence – verdieping op het Technologiekompas

In deze sessie gaan we dieper in op de technologieën die Kennisnet belangrijk acht voor het realiseren van de belangrijke ambities van het hedendaagse onderwijs. Uit ons universum van trends lichten we artificial intelligence toe, één van de belangrijkste ontwikkelingen. We leggen je in vogelvlucht uit wat AI is, en wat het nu en in de toekomst kan betekenen voor het onderwijs.

Spreker: Michael van Wetering (Kennisnet)

 

 • Sessie 2: Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes

Er verandert veel in de leermiddelenmarkt. Papieren materiaal wordt steeds meer gecombineerd met digitaal (en ook adaptief) leermateriaal, er zijn methodeonafhankelijke toetsen, overkoepelende dashboards, prijsmodellen met meer flexibiliteit, uitgevers die rechtstreeks aan scholen leveren, softwareleveranciers die maatwerk ondersteunen. Dat biedt kansen en geeft nieuwe vragen. Om daarin goed te kunnen opereren is het nodig te weten wat er in de leermiddelenmarkt gebeurt. In deze sessie krijg je inzicht:

– op de leermiddelenmarkt;
– in hoe je betere beleidskeuzes maakt;
– hoe marktverhoudingen veranderen en wat dat vraagt van het onderwijsveld.

Tijdens deze sessie is er een paneldiscussie met enkele onderwijsbestuurders en directieleden van spelers in de markt.

Meer informatie over de panelleden volgt nog.

 

 • Sessie 3: Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verminderde

Wat kun je als bestuurder doen aan de werkdruk op scholen? En wat kan een doordachte inzet van ict daarin betekenen?

In deze sessie krijg je inzicht:
– hoe een bestuurder de werkdruk aanpakte binnen in zijn scholen;
– hoe jij ict doordacht kunt inzetten om werkdruk te verminderen.

Sprekers: Ryszard Kruszel (bestuurder MOVARE) en Janine Deckers (intern begeleider op één van de scholen van MOVARE)

 

 • Sessie 4: Succesvol samenwerken met publieke partijen

Er valt van alles te ontdekken in de omgeving van een school. Musea, erfgoedinstellingen, natuurorganisaties: allemaal organiseren zij losse onderwijsprojecten. In de praktijk is het aanbod vaak niet afgestemd op de behoefte van de scholen en zijn er diverse dubbelingen. In deze sessie laten Hans Tijssen en Jan Plooij van ATO-scholenkring zien hoe je door samenwerking en afstemming kunt werken aan een succesvol programma voor alle (publieke) partijen in de regio Den Bosch. Als deelnemer krijg je inzicht in hoe het proces gestart is, wat onderwijs heeft gedaan, wat educatieve partners hebben opgepakt en hoe de dialoog vormgegeven is. Daarnaast wordt er ingegaan op de werkwijze die ervoor gezorgd heeft dat het aanbod transparant en vindbaar is voor de scholen en de samenwerking met de bibliotheek daarbij.

Sprekers:  Hans Tijssen (voorzitter CvB ATO-scholenkring) en Jan Plooij (projectleider ATO-scholenkring)

 

 • In gesprek met Karen Cator

Tijdens deze interactieve sessie heb je de unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met Karen Cator.

maximaal aantal deelnemers is 15.

 

12:10

Lunch

13:00

Ronde B

 

 • Sessie 1: Organisatie – verdieping op Technologiekompas

De inzet van technologie zoals AI in het hart van het onderwijs stelt je voor een aantal vraagstukken. Het antwoord dat je als team daarop formuleert, zal impact hebben op de inrichting en organisatie van jullie onderwijs. In deze sessie behandelen we een aantal van deze vraagstukken. Waar moet je aan denken en wat moet je daarmee doen binnen jouw organisatie? Tijdens deze interactieve sessie heb je de unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met het team van het Technologiekompas.

Spreker: Michael van Wetering

 

 • Sessie 2: Weet waar je staat – inzicht in onderzoek naar ict-gebruik in het onderwijs

Verder kijken als bestuurder, als schoolleider en als ict-verantwoordelijke is goed om te doen. Het bepaalt waar je heen wilt. Hartstikke goed dat er een kompas is die richting geeft. Maar de richting bepalen heeft pas zin, als je ook weet waar je staat. Alfons ten Brummelhuis laat in het kort zien wat het onderzoek “weet waar je staat” heeft opgeleverd. Welke gereedschappen worden door welke leraren gebruikt? En hoe kan een bestuurder of ict-verantwoordelijke zorgen dat een school het mogelijk maakt dat het goede gereedschap er is én dat deze ook gebruikt worden?

Spreker: Alfons ten Brummelhuis

 

 • Sessie 3: SIVON – belang van samenwerken

Innovatie, vernieuwing en ict: veel schoolbesturen zijn al goed op weg. Om de groeiende ambities in het funderend onderwijs waar te maken, is verdere professionalisering nodig. Dat kan alleen als besturen samenwerken. Gelukkig kan het funderend onderwijs veel leren van het Hoger Onderwijs.

In deze sessie deelt Erwin Bleuming, directeur van SURF, de belangrijke lessen en inzichten uit het Hoger Onderwijs. Huub van Blijswijk, bestuurder van SIVON, vertelt wat nodig is om een goede samenwerking in het funderend onderwijs te realiseren.

 

 • Sessie 4: Het belang van  informatiemanagement voor goed onderwijs

Hoe kan ik regie voeren op leerlingdata? Hoe zorgen we voor een onderwijsprogramma met doorlopende leerlijnen? Aan hand van actuele vraagstukken uit onderwijs, hoor je op welke manier informatiemanagement kan bijdragen aan een oplossing. Na deze sessie heb je handvatten om zelf ook aan de slag te gaan om processen in de school te verbeteren.

Sprekers: Ortillio Christiaan  (Stichting Blosse) en Wilmar de Lange  (Kennisnet)

 

 • Sessie 5: Maatwerk voor leerlingen

In 2015 startte Schoolinfo in opdracht van de VO-raad met het project Leerling 2020. In deze sessie laten scholen zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van maatwerk voor leerlingen. Een schoolleider vertelt wat het hen heeft gebracht en docenten vertellen over de impact op hun eigen professionele ontwikkeling en wat het leerlingen heeft gebracht. Tijdens deze sessie krijg je voorbeelden en inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan en laten we zien hoe we verder gaan in 2019 en hoe scholen kunnen aanhaken bij het vervolg.

Spreker: medewerker Schoolinfo

13:55

Ronde C

 

 • Masterclass: Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering van het onderwijs

Technologische trends en hypes ontwikkelen zich in een razend tempo. Die hebben een ongekende belofte, die echter gepaard kan gaan met met onwenselijke, onvoorziene consequenties. Hoe vind je het goede midden?

Karen Cator is eerder deze dag ingegaan op het ontstaan van een digitale kloof en welke bijdrage technologie kan leveren om deze digitale kloof te verkleinen of zelfs te voorkomen. Michael van Wetering liet zien op welke technologische trends je als school voorbereid moet zijn.

Jeroen van den Hoven behandelt in deze Masterclass de belangrijke ethische vraagstukken rondom technologische ontwikkelingen. Voor schoolbesturen die willen innoveren met een ethisch kompas. In deze Masterclass leer je:
– wat de huidige stand van zaken is rondom ethiek
– wat we weten over ethiek door onderzoek en praktijkvoorbeelden
– wat te doen in je strategisch beleid en je dagelijkse praktijk

De Masterclass wordt gegeven door Prof.dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven, Hoogleraar Ethiek en Techniek, Universiteit Delft

 

 • Sessie 1: Toetsen om van de leren

Veel scholen stappen over van papier naar digitaal toetsen. Digitaal toetsen biedt veel voordelen ten opzichte van papieren toetsen. Met digitale platforms is maatwerk steeds makkelijker te leveren. Hierdoor lopen oefenen en toetsen steeds meer in elkaar over. Dit heeft natuurlijk allerlei consequenties. In deze workshop worden de ontwikkelingen op het gebied van digitaal toetsen besproken. Na deze sessie ben je op de hoogte van alle voordelen, maar ook van de consequenties die deze ontwikkelingen met zich mee brengen.

Sprekers: Wim Kokx (voorzitter werkgroep toetsen Edu-K, bestuurder bij Openbare Scholengroep Vlaardingen) en Eric Welp (Kennisnet)

 

 • Sessie 2: De staat van IBP (informatiebeveiliging en privacy) in het onderwijs

Je kan er als organisatie maar druk mee zijn, zorgen dat je IBP op orde is. In deze sessie hoor je in het kort, n.a.v een onderzoek, hoe het in de sectoren ervoor staat (monitor). Maar er wordt ook verteld wat je zelf nu al kan doen, bijvoorbeeld hoe je een FG aanneemt.

Spreker: Job Vos (Kennisnet)

 

 • Sessie 3: Van centraal tot decentraal – besturen is richting geven

Een professionele inzet van ict in het onderwijs vraagt doordachte keuzes van bestuurders. Maar hoe maak je de goede keuze?

Jan-Kees Meindersma, bestuurder van de Groeiling, kiest voor een duidelijke richting: sommige zaken moet je gewoon centraal regelen, andere keuzes moeten vooral door de scholen zelf worden gemaakt. Zo maken alle scholen van de Groeiling inmiddels gebruik van verwerkingssoftware (Snappet, Gynzy of methode gebonden) en is de keuzes tussen devices beperkt. Dit zorgt voor ruimte binnen scholen om ook echt aan de slag te gaan met ict.

Tijdens OnderwijsInzicht gaat hij in op de vragen die je jezelf moet stellen om afwegingen te kunnen maken: wat laat je aan de school, wat doe je als bestuur, en wat doe je in samenwerking met anderen?

Spreker: Jan-Kees Meindersma (bestuurder Groeiling)

 

 • In gesprek met Michael van Wetering

Tijdens deze interactieve sessie heb je de unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met Michael van Wetering.

maximaal aantal deelnemers is 15.

14:45

Pauze

15:00

Vliegensvlug inzicht

In een kwartier hoor je de belangrijkste conclusies en belangrijkste inzichten van de dag.

15:15

'Zonder Kompas loop je in rondjes'

Melvin Redeker

Melvin Redeker (1969) is avonturier met meer dan 25 jaar ervaring met gewaagde expedities op de grens van zijn moed. Met zijn touwgenoot een sneeuwstorm uitzitten op een smalle bivakrichel in de Himalaya? Overnachten in het verticale met de benen bungelend boven de afgrond? Oog in oog met een groep jagende orka’s op de zeebodem? Melvin heeft er ervaring mee.

Met zijn expedities, levenservaring en verhalen inspireert Melvin je anders naar de wereld te kijken en het beste uit jezelf te halen. Uit zijn ervaringen deelt Melvin waardevolle en doorleefde inzichten over succesvol samenwerken, het leveren van topprestaties, het creëren van vertrouwen, leiderschap en het omgaan met verandering en tegenslag.

15:50

Netwerkborrel

Georganiseerd door