Programma

Inzicht in één dag voor het benutten van ict, van inspiratie tot implementatie

TIJD
PROGRAMMA
09:30

Inspiratie voor het onderwijs - Polar zaal

Interessante sprekers gaan in op de vraag: Hoe draagt innovatie en ict bij aan je onderwijsstrategie?

Keynote Anka Mulder (voorzitter College van Bestuur Saxion):
Vanaf 1 januari is Anka Mulder voorzitter van het College van Bestuur van Saxion, daarvoor was zij werkzaam bij de TU Delft als vice-voorzitter van het bestuur en verantwoordelijk voor onderwijs en bedrijfsvoering.

Anka Mulder heeft in binnen- en buitenland een groot netwerk en ze geniet hoog aanzien in het onderwijs. Ze wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke personen op het terrein van educatie in Nederland en is internationaal erkend expert op het terrein van digitaal onderwijs.

Zij geeft op OnderwijsInzicht haar visie op innovatie, ict en onderwijs en legt een link naar primair en voortgezet onderwijs.

Vervolgens gaat Cor Ottens in gesprek met Anka Mulder, Anko van Hoepen (vicevoorzitter van de PO-Raad) en Hein van Asseldonk (vicevoorzitter van de VO-raad).

10:30

Koffie to go - Flamefoyer

10:45

Innoveren met ict - sessiezalen

sessie 1: Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) – Mission I

Hoe pak je Informatiebeveiliging en privacy  (IBP) organisatorisch aan? Wat moet je als bestuurder of ict-coördinator doen? Er wordt ingaan op de veranderingen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met zich meebrengt voor onderwijsinstellingen en u krijgt handvatten voor een organisatorische aanpak.

Met medewerking van Cecile Schut, directeur Systeemtoezicht, beveiliging en technologie bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Job Vos, privacyexpert bij Kennisnet

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn 2 belangrijke thema’s in het onderwijs die op school goed geregeld moeten zijn. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens. Beide thema’s zijn van elkaar afhankelijk. Kennisnet en de raden kiezen er daarom voor om beide thema’s samen te voegen tot 1 thema voor scholen: IBP.

sessie 2: Innovatie versnellen – Mission II

Innovatie is geen doel maar een middel om een organisatie waardevoller te maken. Wat kan onderwijs leren van een innovatieve onderneming? Hoe pak je het organisatorisch aan? Waar liggen de valkuilen?

Janne Vereijken begeleidt met haar onderneming Spring Company  organisaties bij de ontwikkeling van doorbraak strategieën en innovaties. Ze vergroot de innovatiekracht van organisaties zodat ze futureproof zijn. Janne zet haar expertise in voor zowel profit als non-profit.

sessie 3: Persoonlijk onderwijs met technologie, een tegenspraak? – Polar

De impact van technologische ontwikkelingen op de maatschappij zijn groot en hebben invloed op het onderwijs. Big data, benut door Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning, biedt kansen om leerlingen beter in beeld te krijgen en in te spelen op individuele behoeften. Robotica en Internet of Things veranderen ook de verschijningsvorm van ict in het dagelijks leven. Welke kansen bieden deze ontwikkelingen het onderwijs en welke sturing is noodzakelijk om de inzet van technologie in goede banen te leiden?

Met medewerking van Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs) en Michael van Wetering (Kennisnet)

11:30

Koffie to go - Flamefoyer

11:45

Implementatie van ict - sessiezalen

sessie 1: Informatiebeveiliging en Privacy (IBP): Niet bang maar bewust – Mission I

Hoe zorgt u dat medewerkers op school bewust worden van het belang van IBP? Wat zijn persoonsgegevens precies? En wat betekent de wetgeving in de praktijk voor uw school? Met de aanstaande wijziging in wetgeving rondom IBP, is het nu nóg belangrijker om IBP duidelijk op de agenda te zetten. Maar waar begint u mee?  Deze sessie geeft u handvatten en is een vervolg op de eerdere sessie (kan ook apart gevolgd worden).

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn 2 belangrijke thema’s in het onderwijs die op school goed geregeld moeten zijn. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens. Beide thema’s zijn van elkaar afhankelijk. Kennisnet en de raden kiezen er daarom voor om beide thema’s samen te voegen tot 1 thema voor scholen: IBP.

Gesprek onder leiding van Job Vos, privacyexpert bij Kennisnet

sessie 2: Om ergens te komen moet je weten waar je bent – Polar

Uit onderzoek blijkt dat tussen de ambities van bestuurders en schoolleiders en de praktijk van de leraar een kloof zit.
Hoe weet je als bestuurder waar je als onderwijsinstelling staat? En hoe weet je als schoolleider wat leraren doen met ict?
In deze sessie laten we zien wat we weten uit onderzoek en hoe je als school jezelf aan de sector kan toetsten.
Aan de hand van dagelijkse praktijk oplossingen gaan we in gesprek over hoe er verbinding tussen realiteit in de klas en de ambities in het beleid gelegd kan worden.

Gespreksleiders zijn Alfons ten Brummelhuis en Frans Schouwenburg (strategische adviseurs Kennisnet)

sessie 3: Hoe dragen moderne leermiddelen en toetsproducten bij aan maatwerk? – Mission II

De relatie tussen instructie, oefenen en toetsen verandert. Als leraren inspelen op verschillen tussen leerlingen wordt formatief toetsen belangrijker en worden de cycli van instructie, oefenen en toetsen korter en persoonlijker. Welke mogelijkheden bieden digitale en adaptieve leermiddelen en toetsproducten hierbij? Wat betekent dit voor maatwerk in het onderwijs? En wat kunnen scholen nu al doen?

Na deze sessie bent u in staat om zelf met dit onderwerp aan de slag te gaan.

De onderwijskundige kant wordt belicht door Bas Trimbos (SLO).

Vervolgens gaat Willem-Jan van Elk (strategisch adviseur Kennisnet) in gesprek met Hielke ter Veld en Hans van Beekum (Directeur Mavo aan Zee) over hoe het in de praktijk vorm gegeven kan worden.

12:30

Lunch - Flamefoyer

13:30

Inkoop van ict - Polar zaal

Met krachtenbundeling en samenwerking komt u verder, zeker op het gebied van inkoop.

Tijdens dit plenaire gedeelte zal Fredo Schotanus (onderzoeker bij de Universiteit Twente) ingaan op zijn onderzoek over coöperaties en nut en noodzaak van gezamenlijk inkopen.

Vervolgens gaat Cor Ottens in gesprek met Fridse Mobach, bestuurslid van SIVON, over waarom de coöperatie SIVON is opgericht en welke voordelen er te behalen zijn.

14:20

Inkoop door krachtenbundeling: Ronde A sessiezalen

Beide rondes hebben vier sessies. Deelnemers kunnen zelf iedere ronde een keuze maken.

Sessie 1 IBP – Polar
Besturen staan voor veel vraagstukken over Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) en de eisen uit de AVG. Wat kan de coöperatie betekenen voor besturen? En welke diensten worden nu uitgewerkt?

In deze sessie vertellen Job Vos en Bert Nelissen meer over de plannen van de coöperatie op het gebied van IBP.

Sessie 2 Diensten: wifi en externe connectiviteit – Mission I
De afgelopen periode zijn de eerste diensten van de coöperatie uitgewerkt. In deze sessie wordt meer (technische) informatie gegeven over de diensten wifi en externe connectiviteit. Welke keuzes zijn gemaakt in de diensten? En welke keuzes kan een bestuur nog maken om te zorgen dat het aansluit bij hun scholen?

Frank Tigges en Michael van Wetering geven antwoord op al uw vragen.

Sessie 3 Leermiddelen en systemen in de coöperatie – Mission II
Besturen in het po en het vo ervaren een aantal knelpunten rond het verwerven van de leermiddelen, zoals het inkopen van leermiddelen, de kosten van de leermiddelen, de innovatie op de leermiddelenmarkt en de manier waarop deze markt georganiseerd is. Wat zou de coöperatie hier in kunnen bijdragen?  En wat wilt u straks terug kunnen zien in het aanbod van SIVON?

In deze sessie gaan Fridse Mobach en Willem-Jan van Elk met u in gesprek over de ontwikkelingen op dit vlak binnen de coöperatie.

Sessie 4 De organisatie en besluitvorming – Expedition
Hoe ziet de organisatie van de coöperatie er eigenlijk uit? Op welke punten kunnen besturen hun inbreng geven? En wat kost het eigenlijk om lid te worden van de coöperatie?

Ingrid de Bonth-Weekhout en Saskia Laseur vertellen meer over de inrichting van de coöperatie en op welke manier besturen invloed hebben op de activiteiten van SIVON.

15:05

Koffie to go - Flamefoyer

15:20

Inkoop door krachtenbundeling: Ronde B sessiezalen

Beide rondes hebben vier sessies. Deelnemers kunnen zelf iedere ronde een keuze maken.

Sessie 1 IBP – Polar
Besturen staan voor veel vraagstukken over Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) en de eisen uit de AVG. Wat kan de coöperatie betekenen voor besturen? En welke diensten worden nu uitgewerkt?

In deze sessie vertellen Job Vos en Bert Nelissen meer over de plannen van de coöperatie op het gebied van IBP.

Sessie 2 Diensten: wifi en externe connectiviteit – Mission I
De afgelopen periode zijn de eerste diensten van de coöperatie uitgewerkt. In deze sessie wordt meer (technische) informatie gegeven over de diensten wifi en externe connectiviteit. Welke keuzes zijn gemaakt in de diensten? En welke keuzes kan een bestuur nog maken om te zorgen dat het aansluit bij hun scholen?

Frank Tigges en Michael van Wetering geven antwoord op al uw vragen.

Sessie 3 Leermiddelen en systemen in de coöperatie – Mission II
Besturen in het po en het vo ervaren een aantal knelpunten rond het verwerven van de leermiddelen, zoals het inkopen van leermiddelen, de kosten van de leermiddelen, de innovatie op de leermiddelenmarkt en de manier waarop deze markt georganiseerd is. Wat zou de coöperatie hier in kunnen bijdragen?  En wat wilt u straks terug kunnen zien in het aanbod van SIVON?

In deze sessie gaan Fridse Mobach en Willem-Jan van Elk met u in gesprek over de ontwikkelingen op dit vlak binnen de coöperatie.

Sessie 4 De organisatie en besluitvorming – Expedition
Hoe ziet de organisatie van de coöperatie er eigenlijk uit? Op welke punten kunnen besturen hun inbreng geven? En wat kost het eigenlijk om lid te worden van de coöperatie?

Ingrid de Bonth-Weekhout en Saskia Laseur vertellen meer over de inrichting van de coöperatie en op welke manier besturen invloed hebben op de activiteiten van SIVON.

16:05

Vier de krachtenbundeling: netwerkborrel - Flamefoyer

17:00

Einde

Georganiseerd door