Programma

Van inspiratie tot implementatie

TIJD
PROGRAMMA

Het Schoolplein - vanaf 11 uur

Tools testen op Het Schoolplein

Wil je weten welke tools er allemaal zijn om aan de slag te gaan met ict in je klas, school of bestuur? En wil je ze ook graag uitproberen en testen? Kom dan langs op het Schoolplein en laat je inspireren!

Binnen het programma Slimmer leren met ICT hebben de PO-Raad en Kennisnet de afgelopen jaren ingezet op een doordachte inzet van ict in het onderwijs. Na ruim vier inspirerende jaren loopt het programma nu ten einde. Op het Schoolplein vind je de opbrengsten.

Ben je werkzaam in het voortgezet onderwijs? Ook dan kun je terecht bij het Schoolplein! De VO-raad presenteert de resultaten van Leerling2020, het project om docenten en scholen in het vo te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op gepersonaliseerd leren.

Wat kun je allemaal vinden op het Schoolplein?

 • De NAO-robot voor reken- of taalopdrachten
 • De toolkit Verkenning Digitaal Portfolio
 • Kijk op maatwerk
 • Bliepp!, het spel over gepersonaliseerd leren
 • De ICT-puzzel
 • Leerling2020

Ook kun je kennis maken met adviseurs van Kennisnet, PO-Raad, VO-raad of inkoopcoöperatie SIVON.

Naast de getoonde tools zijn er nog meer hulpmiddelen die vanaf 18 januari via de KennisnetWijzer (kn.nu/wijzer) beschikbaar zijn. Lees meer over de tools.

Al nieuwsgierig? Het Schoolplein is open van 11.00 tot 15.00 uur.

08:45

Inloop

09:30

Opening congres: de richting van OnderwijsInzicht

09:40

Keynote: Karen Cator

Karen Cator (CEO Digital Promise) vertelt tijdens haar keynote over hoe je met de inzet van technologie de individuele verschillen verkleint, en zo de digitale kloof in het onderwijs kunt dichten. Op kennisnet.nl geeft zij alvast een voorproefje van haar keynote.

In de Verenigde Staten wordt gewerkt aan het veranderen van het onderwijs door het gebruik van technologie, innovatie en onderzoek. Karen Cator is als CEO van Digital Promise een van de leidende figuren hierin. Zij laat zien wat de rol van ict en innovatie voor het onderwijs in de Verenigde Staten is, en hoe er gewerkt wordt aan het versnellen van innovatie in het onderwijs. Onder de Obama-regering was Cator werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs.

Op OnderwijsInzicht gaat zij in op vragen als:

 • Welke innovaties worden al veel gebruikt?
 • Welke innovaties werken wel en welke niet?
 • Met welke mechanismen houdt het onderwijsveld rekening?
 • Wat wordt er verwacht van schoolbestuurders en ict-verantwoordelijken?
 • Wat moeten organisaties zoals de overheid en leveranciers doen?

Karen zorgt in haar presentatie voor de nodige inspiratie en zet je aan het denken over je eigen organisatie.

Cator is directeur van Digital Promise, een Amerikaans kennisinstituut, vergelijkbaar met Kennisnet. Onder de Obama-regering was Cator werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs. Daarvoor gaf zij leiding aan de onderwijsafdeling bij Apple. Haar drijfveer is om de huidige generatie kinderen en jongeren meer mogelijkheden te bieden via technologie.

10:20

Technologiekompas

Onderzoek van trends en ontwikkelingen helpt je als bestuurder om  betere keuzes te maken over de  inzet van ict in het onderwijs.

Michael van Wetering – expert op het gebied van onderwijsinnovatie bij Kennisnet – laat je zien hoe je als school navigeert in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in razend tempo ontwikkelen. Michael zal ingaan op maatwerk en kunstmatige intelligentie (AI) en robotica. Waar maatwerktechnologie zich richt op adaptiviteit in één leermiddel, kan AI in de toekomst het leerproces ondersteunen op meerdere niveaus: bij het maken van een opdracht, bij het leren voor een vak, bij het overzicht krijgen over de leerloopbaan/opleiding van de leerling en bij het ontwerpen van het onderwijsproces. Een onontkoombare evolutie (of revolutie?) waar je op voorbereid dient te zijn.

Het technologiekompas wordt tijdens OnderwijsInzicht gepresenteerd. Je ontvangt een exemplaar aan het eind van de dag.

11:00

Pauze

11:20

Ronde A

 

 • Sessie 1 (Polar): Inzoomen op de leermiddelenmarkt voor betere beleidskeuzes

Er verandert veel in de leermiddelenmarkt. Papieren materiaal wordt steeds meer gecombineerd met digitaal (en ook adaptief) leermateriaal, er zijn methodeonafhankelijke toetsen, overkoepelende dashboards, prijsmodellen met meer flexibiliteit, uitgevers die rechtstreeks aan scholen leveren, softwareleveranciers die maatwerk ondersteunen. Dat biedt kansen en geeft nieuwe vragen. Om daarin goed te kunnen opereren is het nodig te weten wat er in de leermiddelenmarkt gebeurt. In deze sessie krijg je inzicht:

– op de leermiddelenmarkt;
– in hoe je betere beleidskeuzes maakt;
– hoe marktverhoudingen veranderen en wat dat vraagt van het onderwijsveld.

Tijdens deze sessie is er een paneldiscussie met enkele onderwijsbestuurders en directieleden van spelers in de markt.

Panelleden: Ingrid de Bonth-Weekhout (bestuurder Lucas Onderwijs), Jorien Castelein (directeur Blink),  Wijnand Spring in ’t Veld (CEO at Iddink Groep) en Willem-Jan van Elk (Kennisnet)

 

 • Sessie 2 (Mission I): Artificial intelligence – verdieping op het Technologiekompas

In deze sessie gaan we dieper in op de technologieën die Kennisnet belangrijk acht voor het realiseren van de belangrijke ambities van het hedendaagse onderwijs. Uit ons universum van trends lichten we artificial intelligence toe, één van de belangrijkste ontwikkelingen. We leggen je in vogelvlucht uit wat AI is, en wat het nu en in de toekomst kan betekenen voor het onderwijs.

Spreker: Wietse van Bruggen (medeauteur Technologiekompas)

 

 • Sessie 3 (Mission II): Hoe een bestuurder met een doordachte inzet van ict de werkdruk verminderde

Wat kun je als bestuurder doen aan de werkdruk op scholen? En wat kan een doordachte inzet van ict daarin betekenen?

In deze sessie krijg je inzicht:
– hoe een bestuurder de werkdruk aanpakte binnen in zijn scholen;
– hoe jij ict doordacht kunt inzetten om werkdruk te verminderen.

Sprekers: Ryszard Kruszel (bestuurder MOVARE) en Janine Deckers (intern begeleider op één van de scholen van MOVARE)

 

 • Sessie 4 (Expedition): Succesvol samenwerken met publieke partijen

Er valt van alles te ontdekken in de omgeving van een school. Musea, erfgoedinstellingen, natuurorganisaties: allemaal organiseren zij losse onderwijsprojecten. In de praktijk is het aanbod vaak niet afgestemd op de behoefte van de scholen en zijn er diverse dubbelingen. In deze sessie laten Hans Tijssen en Jan Plooij van ATO-scholenkring zien hoe je door samenwerking en afstemming kunt werken aan een succesvol programma voor alle (publieke) partijen in de regio Den Bosch. Als deelnemer krijg je inzicht in hoe het proces gestart is, wat onderwijs heeft gedaan, wat educatieve partners hebben opgepakt en hoe de dialoog vormgegeven is. Daarnaast wordt er ingegaan op de werkwijze die ervoor gezorgd heeft dat het aanbod transparant en vindbaar is voor de scholen en de samenwerking met de bibliotheek daarbij.

Sprekers:  Hans Tijssen (voorzitter CvB ATO-scholenkring) en Jan Plooij (projectleider ATO-scholenkring)

 

 • In gesprek met Karen Cator (Glow)

Tijdens deze interactieve sessie heb je de unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met Karen Cator.

Maximaal aantal deelnemers is 25.

12:10

Lunch

13:00

Ronde B

 

 • Sessie 1 (Polar): Belang van samenwerken

Innovatie, vernieuwing en ict: veel schoolbesturen zijn al goed op weg. Om de groeiende ambities in het funderend onderwijs waar te maken, is verdere professionalisering nodig. Dat kan alleen als besturen samenwerken. Gelukkig kan het funderend onderwijs veel leren van het Hoger Onderwijs.

In deze sessie deelt Erwin Bleumink, directeur van SURF, de belangrijke lessen en inzichten uit het Hoger Onderwijs. Huub van Blijswijk, bestuurder van SIVON, vertelt wat nodig is om een goede samenwerking in het funderend onderwijs te realiseren.

Sprekers: Erwin Bleumink (SURF) en Huub van Blijswijk (SIVON)

 

 • Sessie 2 (Mission I): Organisatie – verdieping op Technologiekompas

De inzet van technologie zoals AI in het hart van het onderwijs stelt je voor een aantal vraagstukken. Het antwoord dat je als team daarop formuleert, zal impact hebben op de inrichting en organisatie van jullie onderwijs. In deze sessie behandelen we een aantal van deze vraagstukken. Waar moet je aan denken en wat moet je daarmee doen binnen jouw organisatie? Tijdens deze interactieve sessie heb je de unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met het team van het Technologiekompas.

Spreker: Els Booij (medeauteur Technologiekompas)

 

 • Sessie 3 (Mission II): Maatwerk voor leerlingen

In 2015 startte Schoolinfo in opdracht van de VO-raad met het project Leerling 2020. In deze sessie laten scholen zien wat er de afgelopen jaren is gebeurd op het gebied van maatwerk voor leerlingen. Een docent vertelt over de impact op haar eigen professionele ontwikkeling en wat het leerlingen heeft gebracht. Medewerkers van Schoolinfo lichten een aantal voorbeelden van scholen toe. Tijdens deze sessie krijg je voorbeelden en inspiratie om zelf mee aan de slag te gaan en laten we zien hoe we verder gaan in 2019 en hoe scholen kunnen aanhaken bij vervolg.

Spreker: Jesse van den Doren (Schoolinfo)

 

 • Sessie 4 (Expedition): Weet waar je staat – inzicht in onderzoek naar ict-gebruik in het onderwijs

Verder kijken als bestuurder, als schoolleider en als ict-verantwoordelijke is goed om te doen. Het bepaalt waar je heen wilt. Hartstikke goed dat er een kompas is die richting geeft. Maar de richting bepalen heeft pas zin, als je ook weet waar je staat. Alfons ten Brummelhuis laat in het kort zien wat het onderzoek “Weet waar je staat” heeft opgeleverd. Welke gereedschappen worden door welke leraren gebruikt? En hoe kan een bestuurder of ict-verantwoordelijke zorgen dat een school het mogelijk maakt dat het goede gereedschap er is én dat deze ook gebruikt worden?

Sprekers: Maaike Heitink (Universiteit Twente) en Alfons ten Brummelhuis (Kennisnet)

 

 • In gesprek met Remco Pijpers (Glow)

Remco is een veel gevraagd expert op het gebied van digitale geletterdheid. Tijdens dit gesprek is er de mogelijkheid om hem met hem in gesprek te gaan over hoe je digitale geletterdheid in je onderwijs integreert. Vanaf 2021 wordt digitale geletterdheid in het po en vo een vast onderdeel van het curriculum. Hoe kun je nu al een begin maken? Begin je met programmeren of kun je beter andere keuzes maken? Remco heeft digitale geletterdheid in het onderwijs in andere landen onder de loep genomen, waaronder Zweden, Denemarken en Estland. Ook daar kan hij meer over vertellen.

Maximaal aantal deelnemers is 25.

13:55

Ronde C

 

 • Masterclass (Polar): Omgaan met ethische vraagstukken over digitalisering van het onderwijs

Technologische trends en hypes ontwikkelen zich in een razend tempo. Die hebben een ongekende belofte, die echter gepaard kan gaan met met onwenselijke, onvoorziene consequenties. Hoe vind je het goede midden?

Karen Cator is eerder deze dag ingegaan op het ontstaan van een digitale kloof en welke bijdrage technologie kan leveren om deze digitale kloof te verkleinen of zelfs te voorkomen. Michael van Wetering liet zien op welke technologische trends je als school voorbereid moet zijn.

Jeroen van den Hoven behandelt in deze Masterclass de belangrijke ethische vraagstukken rondom technologische ontwikkelingen. Voor schoolbesturen die willen innoveren met een ethisch kompas. In deze Masterclass leer je:
– wat de huidige stand van zaken is rondom ethiek
– wat we weten over ethiek door onderzoek en praktijkvoorbeelden
– wat te doen in je strategisch beleid en je dagelijkse praktijk

De Masterclass wordt gegeven door Prof.dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven, Hoogleraar Ethiek en Techniek, Universiteit Delft

 

 • Sessie 1 (Mission I): Van centraal tot decentraal – besturen is richting geven

Een professionele inzet van ict in het onderwijs vraagt doordachte keuzes van bestuurders. Maar hoe maak je de goede keuze?

Jan-Kees Meindersma, bestuurder van de Groeiling, kiest voor een duidelijke richting: sommige zaken moet je gewoon centraal regelen, andere keuzes moeten vooral door de scholen zelf worden gemaakt. Zo maken alle scholen van de Groeiling inmiddels gebruik van verwerkingssoftware (Snappet, Gynzy of methode gebonden) en is de keuzes tussen devices beperkt. Dit zorgt voor ruimte binnen scholen om ook echt aan de slag te gaan met ict.

Tijdens OnderwijsInzicht gaat hij in op de vragen die je jezelf moet stellen om afwegingen te kunnen maken: wat laat je aan de school, wat doe je als bestuur, en wat doe je in samenwerking met anderen?

Spreker: Jan-Kees Meindersma (Groeiling)

 

 • Sessie 2 (Mission II): Toetsen om van te leren

Veel scholen stappen over van papier naar digitaal toetsen. Digitaal toetsen biedt veel voordelen ten opzichte van papieren toetsen. Met digitale platforms is maatwerk steeds makkelijker te leveren. Hierdoor lopen oefenen en toetsen steeds meer in elkaar over. Dit heeft natuurlijk allerlei consequenties. In deze workshop worden de ontwikkelingen op het gebied van digitaal toetsen besproken. Na deze sessie ben je op de hoogte van alle voordelen, maar ook van de consequenties die deze ontwikkelingen met zich mee brengen.

Sprekers: Wim Kokx (voorzitter werkgroep toetsen Edu-K, bestuurder bij Openbare Scholengroep Vlaardingen) en Eric Welp (Kennisnet)

 

 • Sessie 3 (Expedition): Belemmeringen voor innovaties

Waarom houden innovaties in het onderwijs geen stand?
Ondanks goede bedoelingen en enorme inspanningen lukt het niet om blijvende verandering teweeg te brengen in scholen.
In opdracht van OCW deed Marjolein Ploegman een praktijkonderzoek naar belemmeringen die scholen ondervinden bij vernieuwingsprocessen. De uitkomsten zijn verrassend. Niet de vaak genoemde voorwaarde van voldoende draagvlak of belemmeringen uit wet- en regelgeving blijken doorslaggevend, maar vijf andere factoren. In deze sessie bespreekt Marjolein Ploegman deze factoren en hoe je ze kunt ombuigen naar voorwaarden voor succes.

Marjolein Ploegman is sinds 2002 vrijgevestigd onderwijskundige, curriculumdeskundige in het beroepsonderwijs en richtte in 2008 De School in Zandvoort op; een school die 50 weken per jaar open is. Deze school is vergaand innovatief, onder andere wat betreft onderwijstijden, arbeidsvoorwaarden, organisatie & besluitvorming.

Spreker: Marjolein Ploegman (oprichter De School in Zandvoort)

 

 • In gesprek met team Technologiekompas (Glow)

Tijdens deze interactieve sessie heb je de unieke mogelijkheid om in gesprek te gaan met Michael van Wetering, Wietse van Bruggen en Els Booij.

Maximaal aantal deelnemers is 25.

14:45

Pauze

15:00

Vliegensvlug inzicht

In een kwartier hoor je de belangrijkste conclusies en belangrijkste inzichten van de dag.

15:15

'Ict expeditie: zonder kompas kom je niet ver'

Het implementeren van ict in het onderwijs is net een expeditie. De ontwikkelingen gaan zo snel, het is moeilijk om overzicht te houden. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee. Dat roept vragen op. Welke koers moeten we volgen? Hoe ziet het onderwijs over 10 jaar er uit? Hoe zorgen we er voor dat ict innovaties wel stand houden in het onderwijs? Hoe bereiden we ons voor? Het kenmerk van een expeditie is dat we niet alle antwoorden hebben. Maar we kunnen wel richting geven aan ons handelen en de beslissingen die we nemen. Mits je daarvoor de juiste hulpmiddelen en mindset gebruikt. Als hulpmiddel is een kompas onontbeerlijk, maar niet genoeg.

Op OnderwijsInzicht neemt Melvin Redeker je mee op expeditie. Met zijn levenservaring en verhalen leert hij je anders naar de wereld te kijken om het beste uit jezelf te halen. Hij deelt waardevolle en doorleefde inzichten over succesvol leiderschap onder moeilijke omstandigheden en het omgaan met onzekere situaties.

Spreker: Melvin Redeker

15:50

Netwerkborrel

Georganiseerd door