Aanmelden

Programma

De waarde(n) van ict

Tijdens het gevarieerde programma verzorgen vooraanstaande hoogleraren inspirerende colleges vanuit verschillende perspectieven. Wat zijn de kansen en de uitdagingen van digitalisering in het onderwijs? Wat werkt wel en wat juist niet? In andere sessies gaan we in op praktijkverhalen en op wat er nu allemaal gebeurt in het onderwijs, waarbij we ook de link leggen met onderzoek. We staan uiteraard stil bij de geleerde lessen van twee jaar onderwijs op afstand.

Het congres geeft u als bezoeker beter inzicht in en overzicht over de (on)mogelijkheden van digitalisering in het onderwijs, die u helpen bij het maken van doordachte keuzes.

Dat is de waarde van OnderwijsInzicht 2022.

Live congres

OnderwijsInzicht 2022 wordt een live evenement op locatie.

Blokkenschema

In januari komt het blokkenschema met alle colleges en sessies online. Kijk voor de invulling van het programma nu vast onder sprekers en sessies.

Programmalijnen

Benieuwd naar de programmalijnen? Het zijn er vier. Lees hieronder verder voor meer informatie.

programmalijn

Technologische innovatie

Omdat technologie altijd in ontwikkeling is, moeten we steeds opnieuw bepalen hoe dit zich verhoudt tot het onderwijs. Welke technologische innovaties zijn interessant voor het onderwijs en zijn (soms nu al) van invloed? Hoe kunt u de toepassing van zo’n innovatie het beste organiseren op uw school of meenemen in een meerjarenplan? Experts laten u de trends zien én we bespreken praktijksituaties zodat u ziet hoe andere scholen zich voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.

programmalijn

Flexibel organiseren

De coronacrisis laat zien dat het onderwijs flexibel en wendbaar kan zijn als het nodig is. Ook in de komende jaren zal van scholen worden verwacht dat ze in kunnen spelen op veranderingen in onze samenleving en economie. Flexibiliteit is ook nodig om alle leerlingen de kans te geven hun talenten optimaal te benutten. De kunst is om flexibiliteit goed te organiseren – en dat vraagt veel van een school. Hoe doet u dat en waar kan ict waarde toevoegen? Zijn er ook nadelen en hoe kunt u ict beter niet inzetten? Het komt in deze programmalijn allemaal aan bod.

Georganiseerd door