Naar een adequate leermiddelencyclus in het vo

Ieder jaar moet de leermiddelenlijst worden opgesteld, selecteren scholen leermiddelen om aan te schaffen en altijd zijn er nabestellingen om af te handelen. Hoe verloopt dat proces bij jullie op school? Gaat het effectief en efficiënt? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Werkt iedereen goed samen? Kennisnet heeft met het onderwijs een procesmodel opgesteld om deze jaarlijkse leermiddelencyclus te coördineren.  

Leermiddelen hebben, na de leraar, een grote invloed op hoe goed leerlingen leren. Bovendien besteden scholen er veel geld aan: gemiddeld € 200.000 per vo-locatie per jaar. Het kiezen en aanschaffen van leermiddelen is dus een cruciaal proces op elke school. Het coördineren hiervan en een goede samenwerking tussen alle betrokkenen verdienen daarom aandacht. 

Inhoud sessie

Ben jij betrokken bij het coördineren van leermiddelen, of ben je daarvoor verantwoordelijk? Dan kun je tijdens deze sessie aan de slag met het procesmodel. Samen met een collega of een workshopdeelnemer van andere school neem je de leermiddelencyclus in jouw school onder de loep. Daarbij is er bijvoorbeeld aandacht voor het opstellen van de leermiddelenlijst, het kiezen van nieuwe leermiddelen, de communicatie met ouders/leerlingen en de financiële afhandeling. 

Zie je na deze sessie mogelijkheden om (onderdelen van) dat proces te verbeteren? Dan kun je daar morgen mee aan de slag! Je krijgt concrete tips en vragen mee waarmee je op jouw school dit procesmodel kunt vertalen naar concrete verbeteringen. Een goed ingericht proces zorgt uiteindelijk voor een goede balans tussen de inhoudelijke en financiële afwegingen. En voor prettige communicatie, zowel intern als extern. Zo weet je zeker dat jouw school het leermiddelenbudget adequaat besteedt. 

Sprekers

Lisette Kuijt

Lisette Kuijt is projectadviseur leermiddelen.

Welmoed Lockefeer

Welmoed Lockefeer is senior adviseur leermiddelen en leeromgevingen.

Voor wie

  • leermiddelencoördinator in het vo
  • coördinator boekenfonds
  • leidinggevenden die eindverantwoordelijk zijn voor leermiddelen
  • medewerkers op de financiële afdeling
  • medewerkers die betrokken zijn bij of verantwoordelijkheid dragen voor het coördineren van leermiddelen (keuze, aanschaf, contact met ouders/uitgevers/distributeur) 

Aantal deelnemers

Als het mogelijk is: kom samen met collega’s. Er kunnen maximaal 16 scholen deelnemen aan deze sessie.

Bekijk overzicht van de sessies

mensen vergaderen met rekenmachine en post-its op tafel