Krachtig innoveren met technologische innovatie: hoe doe je dat?

Hoe zorg je ervoor dat jouw school veerkrachtig kan reageren op technologische innovaties, die constant worden doorontwikkeld en steeds meer hun weg vinden binnen de muren van de school? Door op alle niveaus de innovatiekracht te vergroten: van beleidsniveau tot de leraar die voor de klas staat. Scholen met innovatiekracht gaan aan de slag met technologische innovaties om hun onderwijs te vernieuwen, leren daarvan, staan open voor verandering. Mensen leren daarbij ook van elkaar.

Innovatiekracht is belangrijk als je technologische innovaties wilt inzetten voor je onderwijsambities. Dit vraagt om een nieuwe aanpak, maar het is voor onderwijsprofessionals (van leraar tot bestuurder) soms moeilijk voor te stellen wat technologie kan betekenen. Dat is vooral lastig bij bij technologie zoals (sociale) robots, VR/AR en IoT-oplossingen.

Er zijn scholen die hun innovatiekracht vergroten via een innovatielab. Tijdens deze sessie delen een aantal labs hun aanpak en onderzoeksresultaten. Heeft jouw school geen lab? Dan zijn hun verhalen toch interessant en ook bij jou op school toe te passen!

Inhoud sessie

De volgende innovatielabs delen in deze verdiepende sessie inspirerende praktijkverhalen:

  • Maike Kouwenhoven en Raymond Trippe vertellen over hoe zij met hun visietrajecten rondom o.a. digitale geletterdheid zorgen voor meer innovatiekracht in het po en vo. In het artikel Krachtig innoveren bij Lucas Onderwijs: ‘Enthousiasme alleen is niet genoeg’ lichten ze alvast een tip van de sluier op.
  • Bas Heerink vertelt over een evidence based methode voor professionele leergemeenschappen in het mbo.
  • Wim van der Maas vertelt over de visie en sectoroverstijgende aanpak van Mindlabs in het vo, mbo en ho.

Hoe bereiken deze labs de onderwijsprofessionals, zodat technologische innovaties echte en duurzame verandering tot stand kunnen brengen? Hoe kijken zij aan tegen beleid en nemen ze beleidsmakers mee? Waar lopen ze tegenaan en hoe lossen ze dat weer op? Welke rol hebben het onderwijsbestuur en de leraren en docenten?

Je krijgt concrete voorbeelden die je naar je eigen praktijk kunt vertalen om ook de innovatiekracht bij jou op school te vergroten.

Sprekers

Maike Kouwenhoven

Maike Kouwenhoven is beleidsmedewerker op de afdeling Onderwijs Kwaliteit & Innovatie bij Lucas Onderwijs en leerkracht groep 8 van basisschool de Waterwilg. Ze werkt aan verschillende projecten rondom digitale geletterdheid en internationalisering. Als coördinator van Erasmus+ projecten werkt ze samen met internationale partners op het gebied van computational thinking, blended learning en andere digitale vaardigheden.

Raymond Trippe

Raymond Trippe is beleidsmedewerker op de afdeling Onderwijs Kwaliteit & Innovatie bij Lucas Onderwijs en docent. Hij houdt zich als beleidsmedewerker bezig met digitale geletterdheid.

Wim van der Maas

Wim van der Maas is Programmamanager Mindlabs bij Onderwijsgroep Tilburg. Hij coördineert het sectoroverstijgend samenwerken binnen MindLabs, een samenwerkingsverband van drie kennisinstellingen, overheden, bedrijven, maatschappelijke instellingen en start-ups. 

Bas Heerink

Bas Heerink is adviseur Educatieve Technologie & ICT van Edulab, ROC van Twente. Hij geeft trainingen aan docenten, verzorgt workshops, experimenteert en helpt beleid vormgeven op het gebied van educatieve technologie.

Voor wie

  • bestuurders
  • beleidsmakers
  • medewerkers met een innovatietaak
  • medewerkers die de kracht van innovaties binnen de school willen vergroten

Bekijk overzicht van de sessies

jongen in de klas met een vr-bril op