Computational Thinking: inspiratie voor integratie in je onderwijs

Computational Thinking is een onderdeel van digitale geletterdheid. Maar wat is het precies? En hoe kun je Computational Thinking concreet oppakken en integreren in je lespraktijk?

Inhoud sessie

Tijdens deze inspirerende en interactieve sessie krijgt je meer grip op het begrip Computation Thinking. We delen concrete lesvoorbeelden: ideeën om Computational Thinking in het onderwijs te integreren.

Spreker

Jacqueline Nijenhuis-Voogt

Dr. Jacqueline Nijenhuis-Voogt werkt als vakdidacticus informatica aan de Radboud Docenten Academie. Daarnaast werkt ze mee aan het project ‘Computational Thinking in Context’ waarin onderzoek werd gedaan naar doorlopende leerlijnen in po en vo. Ook werkt zij als docent Informatica aan het GSG Guido te Amersfoort

Voor wie

  • iedereen die betrokken is bij het ontwerpen van onderwijs voor digitale geletterheid

Bekijk overzicht van de sessies