Anders organiseren met ict: dat begint met inzicht

vrijdag 17 januari 2020

Aanmelden

inspirerende voorbeelden van anders organiseren met ict

Open call OnderwijsInzicht 2020

Voor het programmaonderdeel iTalks zoeken we sprekers met inspirerende voorbeelden van anders organiseren met ict. Meer weten of aanmelden?


Lees verder

Innovatie

Op OnderwijsInzicht hoort u innovatie en inspirerende onderwijsvoorbeelden van anders organiseren met ict.

Inspiratie

De inzet van ict kan het onderwijs veel opleveren, maar hoe komt u tot doordachte keuzes? OnderwijsInzicht laat zien hoe een andere manier van het organiseren met ict, u helpt bij het omgaan met (maatschappelijke) vraagstukken.

Inzicht

OnderwijsInzicht geeft u handvatten en een ‘praktische routebeschrijving’ om de juiste strategische keuzes te maken bij het anders organiseren met ict.

Implementatie

Ook de praktijk komt aan bod: wat hebben andere scholen gedaan bij het organiseren van ict? Welke uitdagingen kwamen zij tegen? En wat kunnen andere scholen daarvan leren?

Ict vormt de basis voor verandering

OnderwijsInzicht 2020 staat in het teken van anders organiseren met ict. Om kwalitatief goed onderwijs te bieden, en waar mogelijk te verbeteren, moeten we het onderwijs anders organiseren. Dit kan op verschillende gebieden en vrijwel altijd speelt ict hier een rol bij. Denk aan de inzet van personeel, de inrichting van klassen, de inzet van leermiddelen, examinering of een andere invulling van lesroosters.

Ict doordacht inzetten kan het onderwijs veel opleveren. Het anders organiseren van ict biedt kansen, nu en in de toekomst.

Georganiseerd door