Anders organiseren met ict: dat begint met inzicht

vrijdag 17 januari 2020

Aanmelden

Anders organiseren

OnderwijsInzicht 2020 wordt anders georganiseerd dan voorgaande jaren. Er zijn meer keuzemogelijkheden in het programma, zoals meer en kortere pitches, colleges, praktijksessies en Socrates gesprekken.

Organiseren met ict

De inzet van ict kan het onderwijs veel opleveren, maar hoe komt u tot doordachte keuzes? OnderwijsInzicht laat zien hoe een andere manier van het organiseren met ict, u helpt bij het omgaan met (maatschappelijke) vraagstukken.

Ict

OnderwijsInzicht geeft u handvatten en een ‘praktische routebeschrijving’ om de juiste strategische keuzes te maken bij het anders organiseren met ict.

Praktijk

Ook de praktijk komt aan bod: wat hebben andere scholen gedaan bij het organiseren van ict? Welke uitdagingen kwamen zij tegen? En wat kunnen andere scholen daar van leren?

Ict vormt de basis voor verandering

Om kwalitatief goed onderwijs te bieden, en waar mogelijk te verbeteren, wordt regelmatig geconcludeerd dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden. Het anders organiseren kan op veel aspecten betrekking hebben. Denk aan de inzet van personeel, de inrichting van klassen, de inzet van leermiddelen, examinering of een andere invulling van lesroosters.

Feit is dat ict hier vrijwel altijd een rol bij speelt. Of het nu gaat om de reden voor die verandering, of als middel om verandering mogelijk te maken. Het doordacht inzetten van ict kan het onderwijs veel opleveren; het anders organiseren van ict biedt kansen, voor nu en voor de toekomst.

Georganiseerd door