Anders organiseren (met ict) start met inzicht

Blok alvast in uw agenda: Vrijdag 17 januari 2020

Lees het verslag van OnderwijsInzicht 2019 op kennisnet.nl

Anders

OnderwijsInzicht geeft zelf het goede voorbeeld door dit congres anders in te vullen dan voorgaande jaren. Meer korte pitches, meer vrijheid in het programma en nog betere mogelijkheden om inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Organiseren

OnderwijsInzicht laat zien hoe een andere manier van organiseren met ict u kan helpen om te gaan met de (maatschappelijke) vraagstukken. Ict geeft mogelijkheden, maar hoe kunt u tot doordachte keuzes komen?

Ict

Krijg handvatten en een ‘praktische routebeschrijving’ om de juiste strategische keuzes te maken om anders te organiseren met ict.

Praktijk

De praktijk: wat hebben anderen gedaan? Waar zijn ze tegenaan gelopen? Wat werkte goed?

Het onderwijs congres over organiseren en ict

Het Nederlandse onderwijs is goed. Scholen hebben wel te maken met lerarentekorten, in verschillende regio’s worstelen instellingen met krimp en er zijn zorgen over kansenongelijkheid. Om de kwaliteit in stand te houden, en waar mogelijk te verbeteren, is vaak de conclusie dat het onderwijs anders moet worden georganiseerd. Anders kan op allerlei  aspecten betrekking hebben: lesroosters, inzet van personeel, inrichting van de klassen, leermiddelen, examinering, etc.. Ict speelt hier vrijwel altijd een rol bij. Als reden voor veranderingen of als middel om de veranderingen mogelijk te maken.

Georganiseerd door