Willem-Jan van Elk

Over de spreker

Willem- Jan van Elk is expert op het gebied leermiddelen en toetsen bij Kennisnet.

Over de I-talk

Waarom het NU tijd is voor publieke regie op leermiddelen

Het onderwijsveld is in beweging. Scholen willen meer maatwerk bieden om elk talent aan te spreken en uit te dagen. Leermiddelen en leeromgevingen zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen.

Ook het leermiddelenveld is volop in beweging. Digitale producten bieden nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs en winnen snel terrein. Er komt meer data beschikbaar over het leerproces van leerlingen, waarmee leraren hun leerlingen meer op maat kunnen bedienen.

Deze ontwikkeling heeft echter ook schaduwzijden. We zien in de markt integratie en schaalvergroting, waarbij diensten ontstaan waar u niet omheen kan, met risico’s voor privacy en marktwerking.

Bij toenemende digitalisering is dan ook meer aandacht nodig voor het borgen van publieke waarden en een gezonde marktwerking. Dit is een opdracht voor het onderwijsveld zelf, te waardevol om aan anderen over te laten.

In deze i-talk bespreekt Willem-Jan de noodzaak, urgentie én mogelijkheden voor publieke regie.