aanmelden

Sprekers

In de loop van 2018 worden meer sprekers bekend

Karen Cator - President en CEO van Digital Promise

In de Verenigde Staten wordt gewerkt aan het veranderen van het onderwijs door het gebruik van technologie, innovatie en onderzoek. Karen Cator is in haar functie als President en CEO van Digital Promise een van de leidende figuren hierin. Zij laat zien wat de rol van ict en innovatie voor het onderwijs in Amerika is en hoe er gewerkt wordt aan het versnellen van innovatie in het onderwijs.
Welke innovaties zijn al volop in gebruik? Welke werken niet en met welke mechanismen houdt het onderwijsveld rekening? Wat wordt er verwacht van de bestuurders van scholen en wat van ict-verantwoordelijken? Wat moeten andere organisaties zoals de overheid, maar ook de leveranciers doen?

Karen zorgt in haar presentatie voor de nodige inspiratie en zet je aan het denken over je eigen organisatie.

Van 2009 tot 2013 was Karen directeur van het Bureau voor Onderwijstechnologie van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs, waar ze de ontwikkeling leidde van het nationale onderwijstechnologieplan 2010.

taal: Engels

Keynote om 9:45 uur

Michael van Wetering

Michael W. van Wetering is strategisch adviseur Innovatie bij Kennisnet en verantwoordelijk voor de inhoud van het Technologiekompas.

Michael van Wetering werkt inmiddels 25 jaar op het gebied van ict en onderwijs. Hij publiceert onder andere het Kennisnet Technologiekompas (Trendrapport). “Ik onderzoek continu innovatieve ict-ontwikkelingen op de mogelijke toepassing in onderwijs en licht mijn bevindingen toe in ‘gewone mensentaal’. Ik adviseer en begeleid besturen om tot meerjarig ict-beleid te komen dat hen helpt hun onderwijsmissie te realiseren.”

Michael spreekt in het middagdeel.

Frans Schouwenburg

Frans Schouwenburg is strategisch adviseur onderwijsvernieuwing met ict

Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs in Rotterdam en diverse rollen bij Kennisnet, is Frans Schouwenburg momenteel actief als expert op het gebied van nieuwe onderwijsconcepten en de rol van ict daarbij. “Kinderen verdienen innovaties in het onderwijs wanneer het gangbare niet meer volledig in het belang van de leerling is. Ik bewonder de mensen die deze urgentie ook omzetten in weldoordachte actie.”

Frans is gespreksleider in sessieronde 1 en 2.

Dagvoorzitter: Cor Ottens

Cor Ottens is in de rol van gespreksleider zeer nieuwsgierig. Hij wil precies weten hoe het zit, vraagt door en prikkelt niet alleen de sprekers, maar ook de zaal tot dialoog en debat. Niet als doel op zich, maar juist om de inhoud in de spotlight te zetten.

Cor Ottens is gespreksleider en dagvoorzitter van OnderwijsInzicht.

Georganiseerd door