Sprekers en sessies

Sprekers editie 2021

Ellen Helsper

Ellen Helsper is hoogleraar aan de London School of Economics and Political Science, Department of Media and Communications. Zij onderzoekt onder ander de relatie tussen sociale en digitale ongelijkheid en de gevolgen die technologieën hebben op onze maatschappij.

> Meer over Ellen Helsper en haar college tijdens OnderwijsInzicht

Rik Maes

Rik Maes is emeritus hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met digitale transformatie, samenhangende (mentale) vraagstukken en met vernieuwende vormen van leren.

> Meer over Rik Maes en zijn college tijdens OnderwijsInzicht

Nadira Saab

Nadira Saab is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. Sinds september 2020 is zij ook strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. In Saabs onderzoek staat de professionele inzet van ict centraal, bijvoorbeeld voor hybride onderwijs.

> Meer over Nadira Saab en haar college tijdens OnderwijsInzicht 

Cor Ottens

Cor Ottens is gespreksleider en online dagvoorzitter van OnderwijsInzicht. Als gespreksleider is hij inspirerend en zeer nieuwsgierig; Ottens vraagt door en prikkelt niet alleen de sprekers, maar óók de congresbezoekers.

> Meer over Cor Ottens

Praktijksessies editie 2021

Kan het onderwijs flexibel georganiseerd worden?

In 2020 kregen scholen te maken met extreem verschillende situaties waarin ze het onderwijs moesten organiseren. Zo ook het Picassolyceum in Zoetermeer. Rector Astrid Buijs zal in deze sessie veel mooie en praktische verhalen met u delen.

> Meer over deze praktijksessie

Digitale geletterdheid en gelijke kansen

Er zijn nu (te) grote verschillen tussen leerlingen als het gaat om digitale geletterdheid. Digitale kennis en vaardigheden moeten daarom een vaste plek krijgen in het curriculum. Hoe gaat u van ad hoc-beleid naar een structurele inbedding van digitale geletterdheid? 

> Meer over deze praktijksessie

FORA: zo krijgt u de basis van uw processen op orde

Iedere school heeft er mee te maken: processen en activiteiten. Maar welke processen zijn er allemaal? Welke zijn verplicht? En hoe verhouden de processen zich tot elkaar? FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) biedt een gestandaardiseerde methodiek die po- en vo-scholen helpt bij deze vragen. In deze sessie krijgt u handvatten om deze processen in kaart te brengen en in uw organisatie de dialoog te starten laten over dit onderwerp.

> Meer over deze praktijksessie

De intelligentie van adaptieve software

Adaptiviteit en AI (artificial intelligence) maken onderwijs op maat mogelijk en ze dragen zo bij aan gelijke kansen. Maar tegelijkertijd staan die gelijke kansen onder druk door precies diezelfde adaptiviteit. Met specialist Inge Molenaar en medewerkers van basisschool ‘t Blokhuus gaat u in gesprek over deze problematiek.

> Meer over deze praktijksessie

De digitale leeromgeving in kaart

Een digitale leeromgeving zorgt ervoor dat leraren gemakkelijk en effectief hun werk kunnen doen. Peter Schep laat zien welke voordelen het biedt als een digitale leeromgeving goed wordt ingericht. Ook leert u hoe de tool ‘Leeromgeving in kaart’ daarbij kan helpen.

> Meer over deze praktijksessie

Innoveren van onderop: wat vraagt dat van leraren?

Hoe werkt innoveren van onderop? Wat heeft een leraar nodig om in zijn kracht te staan? Hoe kunnen anderen (het team, de schoolleider, het schoolbestuur) de leraar ondersteunen en stimuleren? Marco Snoek, Anika Embrechts  en Marius van Zandwijk gaan in gesprek over dit onderwerp.

> Meer over deze praktijksessie

Blended onderwijsontwerp

In deze sessie belicht Barend Last de functies van onderwijs en wat deze betekenen voor de benadering van onderwijsontwerp. Onderwijs is meer dan alleen de overdracht van kennis en vaardigheden, maar zonder duidelijke richtlijnen voor ontwerp bestaat het risico dat daar toch een te sterke nadruk op komt te liggen.

> Meer over deze praktijksessie

Lessen uit de innovatievragen

Vanaf 2019 begeleidt de PO-Raad 15 scholen en besturen met vraagstukken op het snijvlak van onderwijs en ict. In deze sessie delen Janny Kappert, Jan van der Veen en Rik Lips hun ervaringen met de methodiek en geven tips voor als u ook wilt innoveren met ict.

> Meer over deze praktijksessie

Afstandsonderwijs: hoe organiseert u dat binnen uw school?

In deze sessie deelt Menno Streefkerk van het Griftland college de ervaringen van zijn school met het organiseren van afstandsonderwijs. Menno laat zien welke randvoorwaarden (bijvoorbeeld device en online omgeving) belangrijk zijn voor afstandsonderwijs.

> Meer over deze praktijksessie

Onderwijswaarden onder druk: het is tijd voor publieke regie!

Scholen maken steeds meer gebruik maken van digitale middelen en worden afhankelijker van technologie. Hoe blijven scholen autonoom in hun keuzes en blijft bijvoorbeeld de privacy van leerlingen en leraren beschermd? Hier is meer publieke regie nodig. Zo kan digitalisering onderwijswaarden als menselijkheid, autonomie en rechtvaardigheid versterken. In deze sessie laten Anko van Hoepen en Toine Maes zien welke waarden onder druk staan. En hoe we hier met de hele onderwijssector een antwoord op kunnen geven.

> Meer over deze praktijksessie

Georganiseerd door