Sprekers

Maak kennis met de sprekers

Anka Mulder

Hoe neem je als bestuurder regie op de uitvoering van je onderwijsvisie en strategie.

Anka Mulder geeft haar visie op innovatie, ict en onderwijs. Zij gaat in op de grotere rol van digitalisering. Voor welke verandering zorgt digitalisering op het gebied van logistiek, organisatie en didactiek? Maar zij geeft vooral haar visie over hoe digitalisering de inhoud van het onderwijs verandert:  welke digitale kennis en vaardigheden willen we onze leerlingen en studenten meegeven in hun opleiding, van basis tot hoger onderwijs? En hoe geef je als bestuurder hier uitvoering aan?

Vanaf 1 januari is Anka Mulder voorzitter van het College van Bestuur van Saxion, daarvoor was zij werkzaam bij de TU Delft als vice-voorzitter van het bestuur en verantwoordelijk voor onderwijs en bedrijfsvoering.

Met Anka Mulder heeft OnderwijsInzicht een prominente spreker die internationaal erkend expert is op het terrein van digitaal onderwijs en wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke personen op het terrein van educatie in Nederland.

Anka Mulder is keynote tijdens Inspiratie voor het onderwijs.

Cor Ottens

Cor Ottens is in de rol van gespreksleider zeer nieuwsgierig. Hij wil precies weten hoe het zit, vraagt door en prikkelt niet alleen de sprekers, maar ook de zaal tot dialoog en debat. Niet als doel op zich, maar juist om de inhoud in de spotlight te zetten.

Cor Ottens is gespreksleider en dagvoorzitter van OnderwijsInzicht

Janne Vereijken

Met haar onderneming Spring Company begeleidt Janne Vereijken organisaties bij de ontwikkeling van doorbraak strategieën en innovaties. Voor Janne Vereijken is innovatie geen doel op zich maar een middel om organisaties, producten en diensten waardevoller, slimmer en duurzamer te maken. Ze vergroot de innovatiekracht van organisaties zodat ze futureproof zijn. Janne zet haar expertise en die van anderen in voor zowel grote organisaties als midden- en kleinbedrijf, profit en non-profit.

Janne Vereijken spreekt tijdens Innoveren met ict.

(sessie innovatie versnellen)

Cecile Schut

Cecile Schut is directeur Systeemtoezicht, beveiliging en technologie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij gaat in op de veranderingen die de nieuwe Europese Privacyregels met zich meebrengen voor onderwijsinstellingen. De nieuwe regels worden van kracht met ingang van mei 2018.

Cecile Schut is spreker tijdens Innoveren en Implementatie met ict

(sessie Informatiebeveiliging en Privacy (IBP))

Anko van Hoepen

vicevoorzitter van de PO-Raad

Anko van Hoepen spreekt tijdens Inspiratie voor het onderwijs.

Hein van Asseldonk

vicevoorzitter van de VO-raad

Hein van Asseldonk spreekt tijdens Inspiratie voor het onderwijs.

Fridse Mobach

Fridse Mobach is bestuurslid van SIVON

Fridse is spreker in de middag tijdens Inkoop van ict.

Fredo Schotanus

Fredo Schotanus is adviseur bij Significant en onderzoeker bij de Universiteit Twente
Hij heeft onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van gezamenlijk inkopen.

Fredo Schotanus is spreker in de middag tijdens Inkoop van ict.

Ewald van Vliet

Ewald van Vliet is voorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs en lid van de Raad van Toezicht van Kennisnet. Eerder werkte hij als schoolleider in Den Haag en teamleider ict bij het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding en was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen bij CAIW, een kabelbedrijf met activiteiten op het terrein van TV, internet en VOIP.

Ewald van Vliet deelt zijn kennis tijdens Innoveren met ict.

(sessie Persoonlijk onderwijs met technologie, een tegenspraak?)

Harald Wiggers en Hans van Beekum

Harald Wiggers is voorzitter centrale directie Liemers College en Hans van Beekum directeur Mavo aan Zee.

Zij gaan met de zaal in gesprek tijdens de Implementatie van ict.

(sessie Hoe dragen moderne leermiddelen en toetsproducten bij aan maatwerk?)

Job Vos

Job Vos is adviseur privacy en senior jurist bij Kennisnet. Hij is expert op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het onderwijs. “Scholen maken steeds meer en beter gebruik van ict. Met dat gebruik groeit ook de hoeveelheid gegevens. Om in de toekomst probleemloos gebruik te blijven maken van die gegevens en ict, vind ik het belangrijk dat scholen informatiebeveiliging en privacy goed regelen.”

Job Vos deelt zijn kennis tijdens Innoveren en Implementatie met ict en in de middag tijdens Inkoop door krachtenbundeling. 

Alfons ten Brummelhuis

Alfons ten Brummelhuis is strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet en geeft voor het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO/NRO) leiding aan de Kennisrotonde. Alfons kijkt vanuit inzichten uit onderzoek naar opbrengsten van ict in het onderwijs. Daarnaast brengt hij met de Vier in balans-monitor de actuele stand van zaken in kaart rondom het gebruik van ict.

In de werkzaamheden van Alfons ten Brummelhuis loopt als een rode draad de vraag: Wat werkt met ict en waarom?

Alfons deelt zijn kennis in de ochtend tijdens Implementatie met ict.

(sessie Om ergens te komen moet je weten waar je bent)

Michael van Wetering

Michael van Wetering werkt 25 jaar op het gebied van ict en onderwijs. Bij Kennisnet is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor ict-infrastructuur en innovatie met ict. Hij publiceert onder andere het Kennisnet Trendrapport. “Ik onderzoek continu innovatieve ict-ontwikkelingen op de mogelijke toepassing in onderwijs en licht mijn bevindingen toe in ‘gewone mensentaal’. Ik adviseer en begeleid besturen om tot meerjarig ict-beleid te komen dat hen helpt hun onderwijsmissie te realiseren.”

Michael deelt zijn kennis in de ochtend tijdens Innoveren met ict en in de middag tijdens Inkoop door krachtenbundeling.

Willem-Jan van Elk

Willem-Jan van Elk is strategisch adviseur leermiddelen en toetsen bij Kennisnet en werkt sinds 2005 in het domein van onderwijs en ict. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn de leermiddelenmarkt en de publiek-private dialoog op het gebied van leermiddelen.

Willem-Jan deelt zijn kennis in de middag tijdens Inkoop door krachtenbundeling.

(sessie Hoe dragen moderne leermiddelen en toetsproducten bij aan maatwerk?)

Georganiseerd door