Sprekers en sessies

Onderstaand vindt u de colleges, sessies en sprekers voor OnderwijsInzicht 2022, ingedeeld in vier programmalijnen. Per lijn is er één college en daarnaast zijn er specifieke sessies. Hieronder vindt u een overzicht van de colleges en sessies.

Colleges editie 2022

Rick van Baaren

Programmalijn Veilig digitaal – Informatiebeveiliging en privacy (IBP) en cybersecurity

Prof. dr. Rick van Baaren is hoogleraar Gedragsverandering & Maatschappij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, spreker en ondernemer van meerdere bedrijven en producten.

> Lees meer

Timon Hoitink

Programmalijn Veilig digitaal – Informatiebeveiliging en privacy (IBP) en cybersecurity

Timon Hoitink is sociaal psycholoog en als onderzoeker en adviseur verbonden aan Behavior Change Group.

> Lees meer

Nanda Piersma

Programmalijn Technologische innovatie

Dr. Nanda Piersma is lector Responsible IT aan de Hogeschool van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van het HvA Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence.

> Lees meer

Nadira Saab

Programmalijn Flexibel organiseren

Prof. dr. Nadira Saab is bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het primair en voortgezet onderwijs aan de Universiteit Leiden en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet.

> Lees meer

Inge Molenaar

Programmalijn Flexibel organiseren

Dr. Inge Molenaar is universitair hoofddocent bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit en hoofd van het Adaptive Learning Lab.

> Lees meer

Marc Vermeulen

Programmalijn De toekomst van ons onderwijs

Prof. dr. Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan TIAS School for Business and Society en academic director Strategy, Innovation and Governance.

> Lees meer

Sessies programmalijn Veilig digitaal

Cybersecurity, wat kunt u leren van (onderzoek bij) kinderen?

Prof. dr. Marianne Junger, hoogleraar Cyber Security and Business, en dr. Jan-Willem Bullée bespreken de kwetsbaarheden van mensen voor online fraude. Aan de hand van de kersverse resultaten van een experiment in het onderwijs vertellen zij hoe dat werkt bij kinderen.

> Lees meer

Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?

Hoe denkt en werkt een hacker? Op welke manier bedreigt cybercrime de scholen? Wouter Parent, ethisch hacker en cybersecurity analist, laat zien waar de kwetsbaarheden zitten en komt met tips en trucs zodat u uw organisatie beter kunt beschermen.

> Lees meer

De integratie van big tech in het onderwijs

Big tech wordt steeds meer geïntegreerd in het publieke onderwijs. Wat betekent dat voor de autonomie van scholen en de pedagogische vrijheid van leraren? Prof. dr. José van Dijck en dr. Niels Kerssens gaan hierover in gesprek met schoolbestuurders.

> Lees meer

Hackende leerlingen: braaf en stout

Leerlingen doen vaak zelfstandig hackvaardigheden op en proberen die uit op schoolsystemen. Maar hoe moet u reageren wanneer ze kwetsbaarheden komen melden?

> Lees meer

Sessies programmalijn Technologische innovatie

Hoe organiseert u onderwijsinnovatie met ict binnen uw organisatie?

Hoe kunt u als instelling uw organisatie, docenten en leraren in staat stellen om te vernieuwen? In dit gesprek met ict-beleidsmedewerkers verkennen we de keuzes die hun instellingen hebben gemaakt. 

> Lees meer

Sociale robots, hype of extra handen in de klas?

Koen Hindriks, hoogleraar artificial intelligence aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, geeft zijn visie op sociale robots en legt uit hoe u eerst goed bedenkt op welke manier u de sociale robot precies wilt gebruiken.

> Lees meer

De slimste computer zit in ons eigen hoofd

Niels Taatgen, hoogleraar artificial intelligence aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt over de inzichten uit zijn onderzoek naar menselijke leer- en denkprocessen, gesimuleerd met AI-technieken, en hoe die kunnen helpen bij het bouwen van nieuwe onderwijssystemen.

> Lees meer

Onderwijs in het metaverse: virtual en augmented reality in het onderwijs

Diverse scholen en instellingen experimenteren al met de versmelting van de fysieke en virtuele wereld. In deze sessie gaat Els Booij, senior adviseur technologische innovatie met ict bij Kennisnet, in gesprek met een aantal instellingen over hun ervaringen met deze technologie. 

> Lees meer

Sessies programmalijn De toekomst van ons onderwijs

Kansengelijkheid en digitalisering vanuit waarden

In deze sessie van Kennisnet en het Rathenau Instituut gaan we in op de betekenis van technologie voor onderwijswaarden. We kijken in het bijzonder naar de waarde kansengelijkheid.

> Lees meer

Motivatie van leerlingen omhoog door samenspel beleid en ict?

Hoe kan technologie bijdragen aan de aanpak van de grote opgaves waar het onderwijs voor staat? En wat vraagt dit van de ict-coördinator nu en in de toekomst? In deze sessie hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om de motivatie van leerlingen te verhogen.

> Lees meer

Minder werkdruk door samenspel beleid en ict?

Technologie heeft de potentie om leraren te ondersteunen en op sommige punten zelfs te ontlasten. Maar hoe? In deze sessie gaan we in op wat ict kan betekenen bij het verlagen van werkdruk voor leraren.

> Lees meer

Sessies programmalijn Flexibel organiseren

Only wet babies like change: over succesvol vernieuwen met ict in het onderwijs

Vernieuwingen falen doorgaans. Ook in het onderwijs. Hoe kan dat? Patrick Sins gaat met het publiek na wat de voorwaarden zijn voor succesvol vernieuwen en wat dit betekent voor onderwijsvernieuwing met ict.

> Lees meer

Flexibilisering door standaardisering: FORA 2.0 en informatiemanagement

Na de lancering van FORA 1.0 vorig jaar is het nu de beurt aan 2.0. Okko Huising, senior adviseur informatiemanagement bij Kennisnet, gaat in op het nieuw toegevoegde informatiemodel en de mogelijkheden van flexibilisering door standaardisering.

> Lees meer

Ict-bekwaamheid van leraren: sleutel voor elke ontwikkeling

De professionele ontwikkeling van de ict-bekwaamheid van leraren is complex. Hoe kunt u hiermee aan de slag? In een panelgesprek met experts en praktijkdeskundigen geven wij u informatie en handvatten.

> Lees meer

Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met behulp van ict heeft in de onderwijspraktijk vele verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. In deze sessie worden onderzoeksresultaten gepresenteerd van een casusonderzoek rondom gepersonaliseerd leren en gaan we dieper in op de verzamelde vraagstukken.

> Lees meer

 

Afsluitend panelgesprek

Lisa van Ginneken

Lisa van Ginneken is namens D66 lid van de Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken. De afsluiting van OnderwijsInzicht zal van Ginneken haar visie geven op welke thema’s en uitdagingen rond digitalisering zij ziet en wat het betekent voor het Nederlandse onderwijs. Ze gaat hierover in gesprek met Larissa Zegveld van Kennisnet en Freddy Weima namens de Raden. Hoe kan het onderwijs de ‘burgers van de toekomst’ voorbereiden op een verder digitaliserende samenleving?

> Lees meer

Gespreksleider

Cor Ottens

Cor Ottens is gespreksleider van OnderwijsInzicht. Als gespreksleider is hij inspirerend en zeer nieuwsgierig; Ottens vraagt door en prikkelt niet alleen de sprekers, maar óók de congresbezoekers.

> Meer over Cor Ottens

Georganiseerd door