Aanmelden

Sprekers en sessies

Onderstaand vindt u de colleges, sessies en sprekers voor OnderwijsInzicht 2022, ingedeeld in vier programmalijnen. Per lijn is er één college en daarnaast zijn er specifieke sessies. Hieronder vindt u een overzicht van de colleges en sessies.

Colleges editie 2022

Rick van Baaren

Programmalijn Veilig digitaal – Informatiebeveiliging en privacy (IBP) en cybersecurity

Prof. dr. Rick van Baaren is hoogleraar Gedragsverandering & Maatschappij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, spreker en ondernemer van meerdere bedrijven en producten.

> Lees meer

Nanda Piersma

Programmalijn Technologische innovatie

Dr. Nanda Piersma is lector Responsible IT aan de Hogeschool van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van het HvA Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence.

> Lees meer

Nadira Saab

Programmalijn Flexibel organiseren

Prof. dr. Nadira Saab is bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het primair en voortgezet onderwijs aan de Universiteit Leiden en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet.

> Lees meer

Inge Molenaar

Programmalijn Flexibel organiseren

Dr. Inge Molenaar is universitair hoofddocent bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit en hoofd van het Adaptive Learning Lab.

> Lees meer

Marc Vermeulen

Programmalijn De toekomst van ons onderwijs

Prof. dr. Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie aan TIAS School for Business and Society en academic director Strategy, Innovation and Governance.

> Lees meer

Sessies programmalijn Veilig digitaal

Cybersecurity, wat kunt u leren van (onderzoek bij) kinderen?

Prof. dr. Marianne Junger, hoogleraar Cyber Security and Business, en dr. Jan-Willem Bullée bespreken de kwetsbaarheden van mensen voor online fraude. Aan de hand van de kersverse resultaten van een experiment in het onderwijs vertellen zij hoe dat werkt bij kinderen.

> Lees meer

Cybercrime en hackers, dat overkomt ons toch niet?

Hoe denkt en werkt een hacker? Op welke manier bedreigt cybercrime de scholen? Wouter Parent, ethisch hacker en cybersecurity analist, laat zien waar de kwetsbaarheden zitten en komt met tips en trucs zodat u uw organisatie beter kunt beschermen.

> Lees meer

Gehackt! Wat gebeurt er als het echt misgaat?

Hacks, ransomware, gijzeling van gegevens? Het overkwam het Staring College. In dit gesprek hoort u hun verhaal en leert u aan de hand van dit praktijkvoorbeeld hoe u omgaat met zo’n groot beveiligingsincident.

> Lees meer

Sessies programmalijn Technologische innovatie

Hoe organiseert u onderwijsinnovatie met ict binnen uw organisatie?

Hoe kunt u als instelling uw organisatie, docenten en leraren in staat stellen om te vernieuwen? In dit gesprek met ict-beleidsmedewerkers verkennen we de keuzes die hun instellingen hebben gemaakt. 

> Lees meer

Sociale robots, hype of extra handen in de klas?

Koen Hindriks, hoogleraar artificial intelligence aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, geeft zijn visie op sociale robots en legt uit hoe u eerst goed bedenkt op welke manier u de sociale robot precies wilt gebruiken.

> Lees meer

De slimste computer zit in ons eigen hoofd

Niels Taatgen, hoogleraar artificial intelligence aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt over de inzichten uit zijn onderzoek naar menselijke leer- en denkprocessen, gesimuleerd met AI-technieken, en hoe die kunnen helpen bij het bouwen van nieuwe onderwijssystemen.

> Lees meer

Onderwijs in het metaverse: virtual en augmented reality in het onderwijs

Diverse scholen en instellingen experimenteren al met de versmelting van de fysieke en virtuele wereld. In deze sessie gaat Els Booij, senior adviseur technologische innovatie met ict bij Kennisnet, in gesprek met een aantal instellingen over hun ervaringen met deze technologie. 

> Lees meer

Sessies programmalijn De toekomst van ons onderwijs

Digitalisering vanuit waarden

Waardengericht onderwijs, hoe ziet dat eruit? In deze sessie van Kennisnet en het Rathenau Instituut gaan we in op welke waarden centraal zouden moeten staan bij digitalisering in het onderwijs en hoe dat in de praktijk kan uitpakken.

> Lees meer

Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering: differentiatie en maatwerk

Kan technologie een bijdrage leveren aan onderwijs waarin oog is voor de uiteenlopende wensen en behoeften van leerlingen? Het 2College gelooft van wel en deelt hun inzichten in de mogelijkheden.

> Lees meer

Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering: motivatie van leerlingen

We weten steeds meer over wat leerlingen motiveert dankzij onderwijswetenschappen maar ook bijvoorbeeld de gamewereld. In deze sessie bespreken we hoe we deze inzichten kunnen toepassen met ict.

> Lees meer

Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering: werkdruk bij leraren

Technologie heeft de potentie om leraren te ondersteunen en op sommige punten zelfs te ontlasten. Maar hoe? In deze sessie gaan we in op wat ict kan betekenen bij het verlagen van werkdruk voor leraren.

> Lees meer

Sessies programmalijn Flexibel organiseren

Only wet babies like change: over succesvol vernieuwen met ict in het onderwijs

Vernieuwingen falen doorgaans. Ook in het onderwijs. Hoe kan dat? Patrick Sins gaat met het publiek na wat de voorwaarden zijn voor succesvol vernieuwen en wat dit betekent voor onderwijsvernieuwing met ict.

> Lees meer

Flexibilisering door standaardisering: FORA 2.0 en informatiemanagement

Na de lancering van FORA 1.0 vorig jaar is het nu de beurt aan 2.0. Okko Huising, senior adviseur informatiemanagement bij Kennisnet, gaat in op het nieuw toegevoegde informatiemodel en de mogelijkheden van flexibilisering door standaardisering.

> Lees meer

Ict-bekwaamheid van leraren: sleutel voor elke ontwikkeling

De professionele ontwikkeling van de ict-bekwaamheid van leraren is complex. Hoe kunt u hiermee aan de slag? In een panelgesprek met experts en praktijkdeskundigen geven wij u informatie en handvatten.

> Lees meer

Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met behulp van ict heeft in de onderwijspraktijk vele verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. In deze sessie worden onderzoeksresultaten gepresenteerd van een casusonderzoek rondom gepersonaliseerd leren en gaan we dieper in op de verzamelde vraagstukken.

> Lees meer

 

De integratie van big tech in het onderwijs

Big tech wordt steeds meer geïntegreerd in het publieke onderwijs. Wat betekent dat voor de autonomie van scholen en de pedagogische vrijheid van leraren? Prof. dr. José van Dijck en dr. Niels Kerssens gaan hierover in gesprek met schoolbestuurders.

> Lees meer

Gespreksleider

Cor Ottens

Cor Ottens is gespreksleider van OnderwijsInzicht. Als gespreksleider is hij inspirerend en zeer nieuwsgierig; Ottens vraagt door en prikkelt niet alleen de sprekers, maar óók de congresbezoekers.

> Meer over Cor Ottens

Georganiseerd door