Samen Slimmer Leren door de PO-Raad

Innovatievragen in het PO: aanpak en eerste opbrengsten

10.45 – 11.45 uur

Hoe kom je tot vernieuwing in het primair onderwijs? En hoe kan de aanpak van de Innovatievragen hierbij helpen?

De impact van technologie op het onderwijs is groot. De komst van nieuwe kerndoelen en de steeds groter wordende rol van ICT beïnvloeden de inhoud van het onderwijs. Daarnaast verandert de arbeidsmarkt en bereiden we ons voor op een nieuwe manier van werken.

Door deze ontwikkelingen ontstaan er verandervragen waar nog geen antwoord op is. Dit kan zijn omdat er nog geen product voor bestaat, de route naar de beoogde oplossing nog niet helder is of er meer onderzoek nodig is om een innovatie goed te kunnen borgen. Voor dit soort vraagstukken is het project Innovatievragen Onderwijs en ICT in het leven geroepen. Hiermee biedt de PO-Raad expertise, advies en ondersteuning om scholen en besturen op weg te helpen naar een antwoord op hun vraag.

In deze sessie wordt de aanpak van de Innovatievragen besproken. Welke methodieken uit bijvoorbeeld Design Thinking en Veranderkunde worden ingezet en hoe kan je die ook bij je eigen verandervraag inzetten? Ook wordt ingegaan op de ervaringen en resultaten van de Innovatievragen tot nu toe.

Anders Organiseren in het po: Schoolplein

Naast de Innovatievragen Onderwijs en ICT, start ook het project ‘Anders Organiseren’. Het primair onderwijs heeft te maken met grote uitdagingen als het lerarentekort, werkdruk en passend onderwijs. Anders organiseren kan scholen en schoolbesturen kansen bieden om slim met deze uitdagingen om te gaan binnen de grenzen van de bestaande wetgeving. Daarnaast biedt anders organiseren de mogelijkheid het onderwijs toekomstbestendig in te richten, passend bij de huidige behoeften van leerlingen en ouders. Onderwijskwaliteit staat hierbij altijd voorop.
Ben je als school of schoolbestuur benieuwd naar hoe je de volgende stap kan zetten in het anders organiseren? Kom naar het Schoolplein. Projectleider Anne-Marie Klomp staat klaar om je vragen te beantwoorden of je direct te helpen met de aanvraag. Ook via mail is ze bereikbaar a.klomp@poraad.nl.

Monitor ict-bekwaamheid leraren po

15.30 – 16.30 uur

Niet alleen de inhoud van het onderwijs verandert, denk aan digitale geletterdheid als nieuwe leergebied, ook de manier waarop leraren lesgeven verandert onder invloed van technologie. Zijn leraren hier voldoende op voorbereid? In deze interactieve sessie krijgt u van Ilona Goessens (PO-Raad) een preview van de eerste resultaten van de ‘Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO’. U ziet het landelijke beeld en een voorbeeld van een profiel per school.