Publieke waarden en Europa

Digitalisering brengt de samenleving veel mogelijkheden. We zijn op allerlei manieren verbonden en gebruiken technologie bij veel van onze dagelijkse activiteiten. Tegelijkertijd kan het toenemende gebruik van digitale middelen belangrijke publieke waarden zoals menselijkheid, rechtvaardigheid en autonomie onder druk zetten.  

In Europa willen we dat digitale technologieën de rechten van mensen beschermen en de democratie ondersteunen. We willen dat belangrijke beslissingen met gevolgen voor personen nooit alleen door algoritmes worden genomen: er moet altijd een mens meekijken. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn en dat ze rechtvaardig worden behandeld, ook in de digitale wereld. Burgers moeten eenvoudig deel kunnen nemen aan het democratisch proces en controle hebben over hun eigen gegevens. Europa werkt er met (aankomende) wet- en regelgeving en met de EU Digital Strategy hard aan om publieke waarden voorop te zetten bij digitalisering. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is steeds: de mens moet centraal staan.  

De zorg voor publieke waarden is niet alleen op Europees niveau van belang, maar juist ook op landelijk niveau en op het niveau van het Nederlandse onderwijs.  Wat wordt er op Europees niveau geregeld, en wat moet er op landelijk niveau gebeuren? In hoeverre kunnen we beïnvloeden wat er op Europees niveau gebeurt? En wat vraagt het van het Nederlandse onderwijs om publieke waarden voorop te zetten? 

De volgende vragen komen aan de orde:

  • Waar kunnen scholen op rekenen en waar moeten ze zelf rekening mee houden? 
  • Hoe moeten we als Nederland actief zijn in Europa? 
  • Hoe benutten we Europese regelgeving om publieke waarden bij digitalisering in het Nederlandse onderwijs centraal te zetten? 
  • Waar liggen kansen voor Nederlandse Edtech-bedrijven en publieke initiatieven?
  • Wat vraagt dit van de sectorraden en van organisaties als SURF en Kennisnet?

Inhoud sessie 

Tijdens deze verdiepende sessie gaan Jet Ranitz, Larissa Zegveld en Ingrid de Bonth met elkaar en de zaal in gesprek. Je krijgt inzicht in de relevante Europese ontwikkelingen. Samen formuleren we de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Wat kan Nederland als voorzitter van de EU in 2029 agenderen?

Sprekers

Jet de Ranitz

Jet de Ranitz is voorzitter van de raad van bestuur van SURF.

Larissa Zegveld

Larissa Zegveld is bestuurder/algemeen directeur van Kennisnet.

Ingrid de Bonth

Ingrid de Bonth is vicevoorzitter van de VO-raad

Cor Ottens is gespreksleider van deze sessie.

Voor wie

  • bestuurders
  • beleidsmakers
  • schoolleiders

Bekijk overzicht van de sessies

lachende vrouw met roze shirt, oortjes in en telefoon in haar hand zwiept met haar lange haar