Pedagogische impact van onderwijstechnologie

Onderwijstechnologie heeft altijd een bepaalde pedagogisch-didactische impact op de leerlingen en de groep. Maar hoe krijg je scherp welke impact dat is, en hoe speelt die impact een rol bij de selectie van technologie op jullie school? Een impactassessment kan helpen.

Dankzij onderwijstechnologie kunnen we meer recht doen aan verschillen tussen leerlingen; het kan het leren interactiever en socialer maken en leerlingen kunnen vaak zelfstandiger aan het werk. Tegelijkertijd kan technologie het onderwijs verschralen als de inzet ervan leidt tot minder persoonlijk, betekenisvol contact, en minder sociale interactie. Ook moeten we alert zijn op (het gevaar van) ongewenste bijeffecten als minder kansengelijkheid, meer controleren en vastleggen van leerlinggegevens enzovoorts. Daarom is het belangrijk om bij onderwijstechnologie goed in kaart te hebben welke pedagogisch-didactische impact het gebruik daarvan heeft.

Inhoud sessie

Lerarenopleidingen en basisscholen doen praktijkonderzoek naar de pedagogisch-didactische impact van onderwijstechnologie. Tijdens deze verdiepende sessie delen zij de eerste inzichten daarvan, aan de hand van cases uit de praktijk. Ook maak je kennis met het concept van de ‘Impactassessment publieke waarden en onderwijstechnologie’, en hoe je daarmee als school aan de slag kunt. Dit impactassessment, waaraan wordt gewerkt met de Universiteit Utrecht, is nog in ontwikkeling. Door dit alles krijg je een bredere blik op wat technologie betekent in het onderwijs en kun je de pedagogisch-didactische impact ervan zelf onderzoeken.

Sprekers

Pieter Boshuizen

Pieter Boshuizen is lerarenopleider en hbo-onderzoeker bij de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Hij vertelt in het Kennisnet-interview Tijd voor een goed gesprek: de impact van onderwijstechnologie alvast over zijn visie en het onderzoek van zijn lectoraat.

Jos van den Brand

Jos van den Brand is lerarenopleider en hbo-onderzoeker bij de Thomas More Hogeschool in Rotterdam.

Niels Kerssens

Niels Kerssens is Assistant Professor bij het Departement Media- en Cultuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Voor wie

  • staf/beleidsmedewerkers uit het primair onderwijs die verantwoordelijk zijn voor ict
  • bestuurders en schoolleiders primair onderwijs
  • lerarenopleiders

Bekijk overzicht van de sessies

kinderen met laptop in de klas met een leerkracht erbij