aanmelden

Open call OnderwijsInzicht 2020: inspirerende voorbeelden van anders organiseren met ict

OnderwijsInzicht 2020 staat in het teken van anders organiseren met ict. Om kwalitatief goed onderwijs te bieden, en waar mogelijk te verbeteren, moeten we het onderwijs anders organiseren. Dit kan op verschillende gebieden en vrijwel altijd speelt ict hier een rol bij. Denk aan de inzet van personeel, de inrichting van klassen, de inzet van leermiddelen, examinering of een andere invulling van lesroosters.

Ict doordacht inzetten kan het onderwijs veel opleveren. Het anders organiseren van ict biedt kansen, nu en in de toekomst.

Voor het programmaonderdeel iTalks zoeken we:

sprekers met inspirerende voorbeelden van anders organiseren met ict

Heeft u een sprekend voorbeeld van anders organiseren met ict? Of heeft u een goed idee voor hoe het anders zou kunnen? OnderwijsInzicht geeft u de mogelijkheid om dit voor een grote groep bestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken uit het primair en voortgezet onderwijs te vertellen.

Richtlijnen

Iedereen met een inspirerend of sprekend voorbeeld van anders organiseren met ict mag zich aanmelden voor de iTalks. De belangrijkste voorwaarde is dat uw verhaal een duidelijke link heeft met het thema. Iedere iTalk duurt maximaal 12 minuten.

De iTalks worden mogelijk opgenomen en verspreid via de sociale media kanalen van Kennisnet en haar onderwijspartners.

Planning

Na het sluiten van de aanmeldperiode maakt de organisatie van OnderwijsInzicht een selectie uit de ingezonden aanmeldingen. In november is de selectie definitief bekend. De iTalks vinden plaats op 17 januari 2020. Het definitieve programma van OnderwijsInzicht en het tijdstip voor de iTalks worden nog vastgesteld.

Aanmelden

U kunt uw idee tot 15 oktober 2019 indienen. Stuur een korte omschrijving van uw idee naar info@onderwijsinzicht.nl en vermeld uw contactgegevens. De organisatie van OnderwijsInzicht neemt contact met u op.