Onderwijswaarden onder druk: het is tijd voor publieke regie!

December 2020: Nederland gaat de tweede lockdown in en de scholen sluiten opnieuw. Tijdens de eerste lockdown in maart zagen we de kansen van digitalisering voor het onderwijs, maar we zagen ook dat een grote groep leerlingen verder op achterstand kwam.

Ook als het geen crisis is, zullen scholen steeds meer gebruik maken van digitale middelen. Dat levert veel kansen op, maar het maakt het onderwijs ook afhankelijker van technologie. Dat vraagt om een doordachte inzet, zodat de privacy van leerlingen en leraren beschermd blijft en scholen autonoom blijven in hun keuzes. Digitalisering in het onderwijs zou onderwijswaarden als menselijkheid, autonomie en rechtvaardigheid moeten versterken, en niet verzwakken.

Dit gaat niet vanzelf, maar vraagt om publieke regie. Maar hoe doen we dat in het onderwijs, regie nemen? En wat is daarvoor nodig? In deze sessie laten we zien welke waarden onder druk staan door digitalisering. Maar we gaan ook in op antwoorden hierop: op bestuursniveau, door sectorale samenwerking en welke rol er voor scholen en overheid ligt.

Sprekers

Anko van Hoepen is bestuurder van de PO-Raad en behartigt de belangen van scholen in het primair onderwijs op het gebied van digitalisering. Toine Maes is directeur-bestuurder bij Kennisnet.

Lees ook het artikel: Waardenkader ondersteunt gesprek over publieke waarden bij digitalisering

afstandsonderwijs via laptop