Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs?

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy (IBP): we zijn er binnen het funderend onderwijs druk mee aan de slag gegaan. De ene onderwijsinstelling is daarin verder dan de andere.

Inhoud sessie 

Tijdens deze inspirerende sessie kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het volwassenheidsniveau van het funderend onderwijs op IBP-gebied. Sabrina van Miltenburg, programmamanager Digitaal Veilig Onderwijs (DVO), neemt je mee in het onderzoek daarnaar, op basis van een nulmeting die bij 15 schoolbesturen is uitgevoerd. Daarnaast delen schoolbestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs hun ervaringen met de Deep Dive, waarbij SIVON hun IBP-volwassenheid toetste. Hoe is het daarmee gesteld, en hoe gaan die onderwijsinstellingen nu verder?

De acties die andere scholen hebben ondernomen naar aanleiding van hun huidige IBP-volwassenheidsniveau ten opzichte van het normenkader zullen jou waarschijnlijk inspireren! Je wordt hoe dan ook aan het denken gezet over jullie eigen volwassenheidsniveau.

Sprekers

Sabrina van Miltenburg

Sabina van Miltenburg is bij Kennisnet programmamanager van het programma Digitaal Veilig Onderwijs.

Leon Geers

Leon Geers is conrector bedrijfsvoering bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (K-S-E), die deelnam aan de Deep Dive van SIVON.

Voor wie

  • bestuurders
  • schoolleiders

Bekijk overzicht van de sessies

jongen met mobiele telefoon en grafische afbeelding van inlogscherm met wachtwoord