Nanda Piersma

Dr. Nanda Piersma is lector Responsible IT aan de Hogeschool van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van het HvA Expertisecentrum Applied Artificial Intelligence. In haar onderzoek richt zij zich vooral op hoe verantwoorde technologie kan worden ontwikkeld als alternatief van de huidige bekritiseerde technologie.

 

Over het college

Artificial intelligence is in onze samenleving al lang geen ‘verre toekomst’ meer. Het merendeel van onze apparaten kan inmiddels op het internet worden aangesloten – en dat levert enorme hoeveelheden data op waar veel mee gedaan kan worden. Denk aan vuilcontainers die communiceren met de vuilniswagen zodat ze geleegd worden voordat ze vol zijn. Of betere, gepersonaliseerde gezondheidszorg door een koppeling met Fitbit.

Maar hoe zorgen we ervoor dat we die data op een goede manier gebruiken? Hoe kunnen we missers voorkomen? En hoe staat het met het gebruik van data en AI in het onderwijs? Waar liggen de mogelijkheden en hoe snel gaan we daar iets van merken?

En hoe zit het met de ethische kant? Mogen en willen we alles bijhouden van onze kinderen? Gaan we ook data van leerkrachten verzamelen? En blijft de leraar wel de controle over het leerproces houden? Het zijn allemaal vragen waar nog geen definitief antwoord op te geven is.

In dit college vertelt Nanda Piersma ons welke kant het op dit moment opgaat met artificial intelligence en hoe we daar zelf invloed op uit kunnen oefenen.

Nanda Piersma is spreker van de programmalijn Technologische innovatie.

Nanda Piersma