Nadira Saab

Nadira Saab is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. Sinds september 2020 is zij ook strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. In Saabs onderzoek staat de professionele inzet van ict centraal, bijvoorbeeld voor hybride onderwijs.

Over het college

Tijdens het college ‘COVID-19 en de impact op het onderwijs: eerste inzichten’ laat Nadira Saab zien wat aan nationaal en internationaal onderzoek rondom flexibel en hybride onderwijs tijdens corona is gedaan. Ook zal zij de eerste inzichten van de Monitor hybride onderwijs delen. Haar college laat de belangrijkste conclusies uit de verschillende onderzoeken zien. Welke onderwerpen op het gebied van professionalisering en onderzoek verdienen aandacht? Aan het eind gaat ze graag met geïnteresseerden in gesprek om verder te praten over dit onderwerp.

Nadira Saab is de hoofdspreker van de programmalijn ‘Professionaliseren en verandering’.

Nadira Saab