Aanmelden

Nadira Saab

Nadira Saab is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Interfacultair centrum voor lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden. Sinds september 2020 is zij ook strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. In Saabs onderzoek staat de professionele inzet van ict centraal, bijvoorbeeld voor hybride onderwijs.

 

Over het college

Nadira Saab is de hoofdspreker van de programmalijn ‘Professionalisering’.

Tijdens dit college laat Nadira Saab zien wat aan nationaal en internationaal onderzoek rondom flexibel en hybride onderwijs tijdens corona is gedaan. Ook zal zij de eerste inzichten van de Monitor hybride onderwijs delen. Haar college laat de belangrijkste conclusies uit de verschillende onderzoeken zien en geeft inzicht in de onderwerpen waar op onderzoeksgebied en met betrekking tot professionalisering aandacht aan besteed zou moeten worden. Aan het eind gaat ze graag met geïnteresseerden in gesprek om verder te praten over dit onderwerp.

> Bekijk alle sprekers op OnderwijsInzicht

Nadira Saab