Nadira Saab & Inge Molenaar

Prof. dr. Nadira Saab is bijzonder hoogleraar e-Didactiek van het primair en voortgezet onderwijs aan de Universiteit Leiden en strategisch adviseur onderzoek bij Kennisnet. Dr. Inge Molenaar is universitair hoofddocent bij het Behavioural Science Institute (BSI) van de Radboud Universiteit en hoofd van het Adaptive Learning Lab.

 

Over het college

In het college ‘Flexibel onderwijs met slimme leermiddelen’ gaan Saab en Molenaar in op wat er momenteel allemaal speelt bij de organisatie van flexibel onderwijs. Wat is de onderwijsvisie erachter? Hoe gaat dat samen met adaptieve leermiddelen en wat kunnen we daar wel en niet van verwachten? Wat betekent dat voor de ict-infrastructuur en deskundigheid van docenten?

Nadira Saab en Inge Molenaar zijn sprekers van de programmalijn Flexibel organiseren.

Nadira Saab

Inge Molenaar