Motivatie van leerlingen omhoog door samenspel beleid en ict?

Hoe kan technologie bijdragen aan de aanpak van de grote opgaves waar het onderwijs voor staat? En wat vraagt dit van de ict-coördinator nu en in de toekomst? In deze sessie hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om de motivatie van leerlingen te verhogen. Samen reflecteren we op de veranderende positie van de ict-coördinator en bespreken wat er nodig is om technologie en onderwijsopgaves echt met elkaar te verbinden.

Bij 2College was de motivatie van leerlingen af en kreeg de school steeds minder aanmeldingen. Door het onderwijsontwerp om te gooien, meer onderwijs op maat te bieden en te werken met flexibele roosters wisten ze de motivatie omhoog te brengen. Er is nu sprake van volle wachtlijsten. Het initiatief voor deze verandering lag bij de beleidmakers. Maar inzet van ict was nodig om deze ambitie in de praktijk te brengen. Hoe is dit samenspel ontstaan? En wat kunnen we hiervan leren?

Aan het einde van deze sessie:

  • Kent u voorbeelden van hoe technologie kan bijdragen aan het verhogen van de motivatie van leerlingen
  • Heeft u inspiratie opgedaan over hoe u als ict-coördinator of beleidsmedewerker samen kunt werken vanuit onderwijsopgaves

Deze sessie is gericht op het voortgezet onderwijs.

Sprekers

Adrienne van Pelt, Frans Houter en Joep van de Wouw zijn allemaal werkzaam bij 2College.