Minder werkdruk door samenspel beleid en ict?

Hoe kan technologie bijdragen aan de aanpak van de grote opgaves waar het onderwijs voor staat? En wat vraagt dit van de ict-coördinator nu en in de toekomst? In deze sessie hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen. Samen reflecteren we op de veranderende positie van de ict-coördinator en bespreken wat er nodig is om technologie en onderwijsopgaves echt met elkaar te verbinden.

De scholen van SSPOH in Den Bosch werden overspoeld door aanbod van educatieve partijen uit de regio. Door dit aanbod te voorzien van metadata en te verzamelen in een stadsbrede database zien de Bossche leraren nu direct welke activiteiten ze in kunnen zetten voor welk leerdoel. Niet stapelen maar vervangen dus! Het tweede voorbeeld van de sessie komt van SPOVenray. Vanuit de ict-coördinator werd daar een verandertraject ingezet om leerlingen en leraren slimmer om te laten gaan met het opslaan en zoeken van documenten en daarmee veel tijd te besparen. Inmiddels is de ambitie flink verbreed, maar de basis van de verandering staat overeind: het onderwijs, de leerling en de leraar moeten er beter van worden.

Aan het einde van deze sessie:

  • Kent u voorbeelden van hoe technologie kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk van leraren
  • Heeft u inspiratie opgedaan over hoe u als ict-coördinator of beleidsmedewerker samen kunt werken vanuit onderwijsopgaves

Deze sessie is gericht op het primair onderwijs.

Sprekers

Jan Plooij, procesbegeleider ‘Niet Stapelen Maar Vervangen’ bij gemeenten en schoolbesturen en Stijn Hendriks, bovenschool IWT-coördinator bij SPOVenray en Margo Kampshof is procesmanager Kwaliteit SPOVenray.