Marc Janssen en Johan van der Plas

Over de sprekers

Marc Janssen en Johan van der Plas zijn schoolleiders / bestuurders van het Northgo College in Noordwijk. Zij zorgen ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk, systematisch ondersteund worden in het doorlopen van hun
leerpad.

Over de I-talk

Meer inzicht in de leerling met LIZ-methode

In deze I-talk vertellen Marc en Johan over een methode die zij samen met The Next School hebben ontwikkeld om de voortgang van leerlingen in het VO anders inzichtelijk te maken. Rapportvergaderingen worden met een IT-oplossing genaamd LIZ,  anders ondersteund. In plaats van een uitgeprint lijstje met cijfers van de
leerling is er met de LIZ-methode een oplossing ontwikkeld waardoor docenten een completer beeld van de leerling krijgen. Dit zorgt voor meer structuur, inzicht in het ontwikkelingspad van de leerling en daardoor ook voor effectieve en efficiënte rapportvergaderingen. Deze manier ontzorgt de docent/mentor en de afdelingsleider.