Kennistafel gepersonaliseerd leren met ict

Gepersonaliseerd leren met behulp van ict heeft in de onderwijspraktijk vele verschillende betekenissen en verschijningsvormen gekregen. Onderwijsprofessionals hebben vaak veel vragen over gepersonaliseerd leren met ict. Ze vragen zich bijvoorbeeld af hoe zij het leren van leerlingen kunnen personaliseren, hoe zij ict daarbij kunnen inzetten en wat er nodig is om gepersonaliseerd leren te organiseren.  

De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict, die bestaat uit professionals uit het primair onderwijs en onderzoekers, heeft een casusonderzoek uitgevoerd om vraagstukken over gepersonaliseerd leren met ict in de context bij scholen op te halen en te duiden. Door verschillende contexten zichtbaar te maken, is een beeld verkregen van de complexiteit van de vraagstukken. Hierdoor kan beter worden vastgesteld welke kennis scholen nog kunnen gebruiken om het gebruik van ict verder vorm te geven. 

In deze sessie presenteren we de onderzoeksresultaten en gaan we dieper in op de verzamelde vraagstukken. Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek. In hoeverre herkent u de vraagstukken op uw eigen school? Hoe gaat u hiermee om? En wat hebt u nodig om hierin een stap verder te komen? Door samen het gesprek aan te gaan, kunt u ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Dat helpt om gepersonaliseerd leren met ict op uw eigen school verder vorm te geven. 

Deze sessie is vooral geschikt voor onderwijsprofessionals uit het po, met name degenen die bezig zijn met of geïnteresseerd zijn in gepersonaliseerd leren met ict. 

Sprekers

Anne-Marieke van Loon is werkzaam als associate lector Leren met ict bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Manon van Zanten is onderzoeker bij iXperium Centre of Expertise Leren met ict.