José van Dijck

Over de spreker

Prof. dr. José van Dijck is universiteitshoogleraar media en digitale samenleving aan de Universiteit Utrecht. Ook is zij (co-)auteur van het boek De Platformsamenleving. Strijd om publieke waarden in een online wereld.

Over het college

De platformisering van het onderwijs

In haar boek toont Van Dijck aan hoe hele sectoren veranderen onder invloed van dataficatie en platformisering. Ook het onderwijs is hieraan onderhevig. Grote tech bedrijven, waaronder Google, Amazon, Facebook, Apple en Microsoft, krijgen steeds meer grip op het (publieke) onderwijs. In haar college laat Van Dijck zien hoe dit gebeurt. Ook biedt ze scholen perspectief om, handelend vanuit publieke waarden, met platformisering en dataficatie om te gaan.