aanmelden

InzichtTafels

Socratische gesprekken over onderwijs en digitalisering

Bij de InzichtTafels staan socratische tafelgesprekken centraal. Voor deze gesprekken zijn 4 verschillende cases – en dus ook 4 verschillende onderwerpen –  voorbereid door schoolbestuurders. Kenmerkend voor deze cases: schoolbestuurders zullen zich hier in herkennen. Per gesprek is ruimte voor 10 deelnemers. Uiteraard is het ook mogelijk om het gesprek bij te wonen als publiek.

Het doel van deze gesprekken is om tot een gezamenlijk inzicht te komen, door samen na te denken over het onderwerp. Dit gebeurt onder leiding van Daan Roovers, filosoof en Denker des Vaderlands en de schoolbestuurder die de case heeft ingediend. Omdat het om cases gaat die voor iedere schoolbestuurder herkenbaar zijn, zal iedere InzichtTafel voor iedere deelnemer zeer waardevol zijn.

Onderwerpen InzichtTafels

  1.  Smartwatches op school, is dat een goed idee?
    Hoe ga je om met smartwatches op school? Is het bijvoorbeeld een goed idee om leerlingen met gedragsproblemen een smartwatch te laten dragen die hun fysieke toestand (hartslag, bloeddruk et cetera) monitort? Of is dat ethisch gezien ondenkbaar?
  2. Platformisering in het onderwijs
    Tech-bedrijven zoals Google, Microsoft en Apple hebben een groot aandeel in het Nederlandse onderwijs. De platformen van deze bedrijven zijn gebruiksvriendelijk en de devices, zoals de Chromebook van Google, zijn relatief goedkoop. Maar moet je als school deze grote Amerikaanse tech-bedrijven  omarmen, of juist niet
  3. Professionalisering
    Het is zeer waarschijnlijk dat digitale geletterdheid een vast onderdeel van het curriculum. Willen we leerlingen digitaal geletterd maken, dan is het ook belangrijk dat leraren ict-bekwaam zijn. Maar in hoeverre zijn leraren al ict-bekwaam? Is dit al voldoende of moeten we hier meer werk van maken?