I-tafels

Socratische gesprekken over onderwijs en digitalisering

Op OnderwijsInzicht kunt u deelnemen aan socratische tafelgesprekken bij de I-tafels. Ook kunt u het gesprek bijwonen als publiek. Vertrekpunt voor deze gesprekken: ‘Moeten we alles wat digitaal kan, ook doen in het onderwijs?’

Wat kunt u verwachten?

Het socratisch gesprek heeft als doel om tot een gezamenlijk inzicht te komen door samen te filosoferen over een onderwerp. Voor deze gesprekken zijn 4 verschillende dilemma’s – en dus ook 4 verschillende onderwerpen – ingediend door leerlingen en schoolbestuurders.  Onder leiding van Daan Roovers, filosoof en Denker des Vaderlands én de schoolbestuurder filosoferen deelnemers over het onderwerp.

Onderwerpen I-tafels

Onderstaande dillema’s worden besproken aan de I-tafels:

  • Moeten leraren beter worden toegerust om leerlingen digitaal geletterd te maken?

Het is zeer waarschijnlijk dat digitale geletterdheid een vast onderdeel van het curriculum. Willen we leerlingen digitaal geletterd maken, dan is het ook belangrijk dat leraren ict-bekwaam zijn. Maar in hoeverre zijn leraren al ict-bekwaam? Is dit al voldoende of moeten we hier meer aandacht aan besteden en werk van maken? Het dilemma wordt door een docent van de PABO ingebracht.

  • Het effect van 24/7 in het onderwijs

Het regulier onderwijs krijgt steeds meer een 24/7 karakter. In de ervaring van leerlingen hebben scholen allerlei digitale middelen in hun schoolsysteem geïntegreerd, zonder dat daarbij goed is overwogen wat de consequenties hiervan zijn, en zonder daarbij beheersmaatregelen te implementeren. Wanneer is techniek leidend? Wanneer geeft 24/7 onnodige druk en wanneer kan het bijdragen aan onderwijsverbetering? Het dilemma wordt door een leerling ingebracht.

  • Platformisering in het onderwijs omarmen of juist niet?

Tech-bedrijven zoals Google, Microsoft en Apple hebben een groot aandeel in het Nederlandse onderwijs. De platformen van deze bedrijven zijn gebruiksvriendelijk en de devices, zoals de Chromebook van Google, zijn relatief goedkoop. Maar moet u als school deze grote Amerikaanse tech-bedrijven omarmen, of juist niet?

  • Kan de smartwatch de leraar in het speciaal onderwijs helpen?

Hoe gaat u om met smartwatches op school? Is het bijvoorbeeld een goed idee om leerlingen met gedragsproblemen een smartwatch te laten dragen die hun fysieke toestand (hartslag, bloeddruk et cetera) monitort? Of is dat ethisch gezien ondenkbaar? Het dilemma wordt ingebracht door Pascal Marcelis van Onderwijsgroep Buitengewoon.

Deelnemen

Per gesprek is ruimte voor 10 deelnemers. Wanneer de tafel ‘vol’ is, kunt u het gesprek uiteraard ook als publiek bijwonen. De cases zijn herkenbaar voor iedere schoolbestuurder, waardoor deelname erg interessant is.