Innoveren van onderop: wat vraagt dat van leraren?

Verandering in onderwijs gaat over leraren. Over wat leraren kunnen en willen en over hun overtuigingen. 

Hoe werkt innoveren van onderop? Wat heeft een leraar nodig om in zijn kracht te staan? Hoe kunnen anderen (het team, de schoolleider, het schoolbestuur) de leraar ondersteunen en stimuleren? 

In deze sessie reflecteren we op deze vragen. Dat gebeurt aan de hand van een praktijkvoorbeeld: de professionele leergemeenschap Digitale Geletterdheid van het Kennisnetwerk Lerende Leraren. We kijken vanuit de theorie van teacher leadership en docentprofessionalisering.

Sprekers

Marco Snoek (lector innoveren en leren HvA), Anika Embrechts (Kennisnetwerk Lerende Leraren) en Marius van Zandwijk (Kennisnet) gaan in gesprek met elkaar én met de deelnemers van deze praktijksessie.

lego pop met vraagtekens innovatie