Informatie

Technologische ontwikkelingen: wat betekent dit voor het onderwijs?

Technologie voor maatwerk op individueel niveau
Adaptief leermateriaal maakt individueel maatwerk mogelijk. Het neemt een deel van de traditionele taken van de leraar over, biedt kansen om de relatie tussen leerling en leraar te verdiepen en vergroot (indirect) de kansen van de leerling op de arbeidsmarkt. Het handmatig nakijken van oefeningen en het overnemen van resultaten worden met behulp van technologie automatisch uitgevoerd. Maatwerk gaat snel een steeds grotere rol spelen in het onderwijsproces. Maar waar begin je? En hoe pak je het aan? OnderwijsInzicht en het Technologiekompas geven antwoorden en wijzen de weg.

Kunstmatige intelligentie (AI) en robotica
AI en robotica zullen onze maatschappij veranderen. Ze krijgen dusdanig invloed op de leefomgeving dat er andere beroepen ontstaan en huidige beroepen verdwijnen. OnderwijsInzicht brengt dit in kaart en zoomt in op de noodzakelijke veranderingen in ons onderwijs. Waar maatwerktechnologie zich richt op adaptiviteit in één leermiddel, kan AI in de toekomst het leerproces ondersteunen op meerdere niveaus: bij het maken van een opdracht, bij het leren voor een vak, bij het overzicht krijgen over de leerloopbaan/opleiding van de leerling en bij het ontwerpen van het onderwijsproces. Een onontkoombare evolutie (of revolutie?) waar je op voorbereid dient te zijn.

Voor wie & organisatie

OnderwijsInzicht wordt georganiseerd door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad in samenwerking met SIVON. OnderwijsInzicht is een congres voor de bestuurder, de schoolleider en de ict-verantwoordelijke in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is de driehoek die het meest invloed heeft in het succesvol gebruik van ict in het onderwijs. Leveranciers, onderwijsadviseurs en andere geïnteresseerden zijn ook welkom, maar vragen we om een betaling van €75,-.

Bij aanmelding gaan we ervan uit dat je komt.

Wat kwam er 19 januari 2018 aan bod? Lees het verslag of bekijk het filmpje.

 

Georganiseerd door