Informatie

Inspiratie om strategisch te innoveren met ict

Hoe draagt innovatie en ict bij aan uw onderwijsstrategie?

Het programma staat in het teken van actuele vraagstukken binnen het primair- en voortgezet onderwijs. Experts van binnen en buiten het onderwijs gaan in op actuele laatste ontwikkelingen, geven verhelderende analyses en laten u zien wat ict-innovaties voor uw organisatie kunnen betekenen.  We laten u zien hoe u uw visie op onderwijs kan vertalen in strategie en geven u handvatten voor de bijbehorende implementatievraagstukken.

Stine geeft alvast antwoord op een mogelijke vraag.

Inzicht in organiseren en inkopen van ict-diensten

Strategie en innoveren is mooi, maar hoe zorgt u dat de basis van uw ict-infrastructuur op orde is? Een groep van 24 besturen in po en vo richten eind 2017 de coöperatie SIVON (Samen Inkopen Voor Onderwijs Nederland) op. Ieder bestuur kan lid worden van deze coöperatie.

Van de internetverbinding en wifi tot digitaal leermateriaal: door de vraag te bundelen zorgt SIVON voor goede kwaliteit tegen een goede prijs. Internetverbinding en wifi kunt u afnemen als volledig verzorgde dienst, inclusief onderhoud en beheer. Voor andere productgroepen worden op dit moment verkenningen uitgevoerd.

Maar SIVON biedt meer dan alleen voordelen op het gebied van vraagbundeling. Leden van SIVON vormen samen een kennis- en leergemeenschap. Besturen wisselen ervaringen uit, doen expertise op en onderzoeken hoe ze inkoop van ict binnen hun eigen organisatie zo effectief mogelijk kunnen organiseren. SIVON ondersteunt met concreet advies en biedt inzicht in de markt, zodat besturen een goed geïnformeerde onderhandelingspartner zijn.

Tijdens het middagprogramma krijgt u inzicht in:

  • de kracht van gezamenlijk inkopen
  • concrete aanbestedingen
  • de eerste diensten die u via SIVON kunt afnemen.

 

Voor wie & organisatie

Onderwijsinzicht wordt georganiseerd door Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad en is bedoeld voor de bestuurder, de schoolleider en de ict-verantwoordelijke in het primair en voortgezet onderwijs. De entree is gratis.

Leveranciers, onderwijsadviseurs en andere geïnteresseerden zijn welkom bij het ochtendprogramma, zij betalen 75 euro entreegeld.

Georganiseerd door