aanmelden

Ilona Goessens

Over de spreker

De PO-Raad, Kennisnet en onderzoeksbureau KBA Nijmegen hebben in het najaar van 2019 een landelijke monitor uitgezet naar de ict-bekwaamheid van (aankomend) leraren in het basisonderwijs. Met de monitor geven zij een beeld van waar leraren nu staan, welke vaardigheden ze in de toekomst willen ontwikkelen en hoe daar stappen in te zetten.

Over de sessie

‘Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO’: in gesprek over de eerste resultaten

Niet alleen de inhoud van het onderwijs verandert, denk aan digitale geletterdheid als nieuwe leergebied, ook de manier waarop leraren lesgeven verandert onder invloed van technologie. Zijn leraren hier voldoende op voorbereid? In deze interactieve sessie krijgt u van Ilona Goessens (PO-Raad) een preview van de eerste resultaten van de ‘Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO’. U ziet het landelijke beeld en een voorbeeld van een profiel per school.

In deze sessie hoort u:

  • Waar leraren in het primair onderwijs staan op het gebied van ict-bekwaamheid en welke vaardigheden zij willen ontwikkelen
  • Wat het landelijk beeld is van de ict-bekwaamheid van leraren in het primair onderwijs
  • Wat u op basis van de inzichten uit de monitor kunt doen rond de professionalisering van uw team