Ict-bekwaamheid van leraren: sleutel voor elke ontwikkeling

De professionele ontwikkeling van de ict-bekwaamheid van leraren is complex: het is schoolspecifiek en iedereen heeft zijn rol. Hoe kunt u hiermee aan de slag? In de nieuwe handreiking ict-bekwaamheid geven wij u overzicht en inzicht om de dialoog tussen de sleutelfiguren in uw schoolorganisatie vorm te geven.

Kansengelijkheid en veiligheid in het onderwijs – het zijn belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast werken scholen aan hun onderwijsconcepten, zoals flexibel organiseren, en hebben individuele leraren vragen op het vlak van onderwijs en ict – bijvoorbeeld op basis van de ervaringen uit de coronaperiode. Het levert allemaal vragen op over de inzet van ict in het onderwijs en maakt de professionele ontwikkeling van ict-bekwaamheid tot een cruciaal thema.

In deze sessie gaan we in de op nieuwe handreiking ict-bekwaamheid en hoe u daar mee aan de slag kunt. Tijdens een panelgesprek met experts en praktijkdeskundigen geven wij uw informatie en handvatten.

Sprekers

De gespreksleider bij deze sessie is Marius van Zandwijk, senior adviseur van Kennisnet. Hij gaat in gesprek met Gerton Cazemier (lerarenopleider Digitale geletterdheid, Pabo – Hogeschool Inholland), Marco Snoek (lector Leren en Innoveren, Hogeschool van Amsterdam), Joost Guttinger (bovenschools beleidsmedewerker ict bij Stichting Monton en STEV) en Claudia Cobelens (programmamanager IT bij Stichting Boor).