FORA – zo krijgt u de basis van uw processen op orde

Iedere school heeft er mee te maken: processen en activiteiten. Maar welke processen zijn er allemaal? Welke zijn verplicht? En hoe verhouden de processen zich tot elkaar?

FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) biedt een gestandaardiseerde methodiek die po- en vo-scholen helpt bij deze vragen. FORA 1.0 geeft inzicht in de processen en activiteiten én in de ict-middelen die daarbij kunnen helpen. De methode is ontwikkeld met hulp van onder andere 15 scholen in po en vo.

In deze sessie laten Ottilio Christiaan en Okko Huising zien hoe u deze processen in kaart brengt. Dit geeft u handvatten om in uw organisatie de dialoog te starten over dit onderwerp. En als u uw processen en activiteiten goed op orde heeft, ontstaat er meer tijd en ruimte om de (onderwijs)visie van uw school daarin in te vullen.

Sprekers

Ottilio Christiaan is hoofd ICT bij Blosse Onderwijs en Okko Huising is adviseur bij Kennisnet.