Beter flexibel onderwijs dankzij standaarden: FORA 2.0

Om onderwijs goed te kunnen flexibiliseren, is het belangrijk dat een schoolorganisatie zicht heeft op de processen en activiteiten die nu worden uitgevoerd in een school. In de modellen van de FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) staan deze processen en activiteiten beschreven en staat ook waarom ze belangrijk zijn. Denk aan wet- en regelgeving, kwaliteitseisen en examenreglementen. 

De FORA geeft u inzicht. Welke processen en informatiestromen zijn er en welke ict-voorzieningen kunnen u daarbij ondersteunen? De FORA biedt een gemeenschappelijke taal om kennis en kunde met elkaar te delen, voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs én voor leveranciers. Wat standaard is of zou moeten zijn, kunt u optimaliseren. En waar ruimte is voor flexibiliteit, kan een school deze op de eigen manier en met een eigen visie invullen. 

Volg deze sessie en u leert wat het gebruik van de FORA voor uw school(bestuur) kan betekenen. Al ruim 100 scholen maken gebruik van de kennis en kunde die we hebben verzameld rond de FORA – we werken inmiddels met versie 2.0. In deze sessie komen enkele van deze gebruikers aan het woord. 

 

Spreker

Okko Huising is senior adviseur informatiemanagement bij Kennisnet. Zijn expertise ligt bij Informatiemanagement, Architectuur en datamanagement.