Aanmelden

Flexibilisering door standaardisering: FORA 2.0 en informatiemanagement

Tijdens OnderwijsInzicht 2021 introduceerden we, mede namens alle meewerkende besturen in het po en vo, de FORA 1.0: Funderend Onderwijs Referentie Architectuur. De FORA 1.0 geeft inzicht in de processen en activiteiten op scholen én in de ict-middelen die daarbij kunnen helpen. De methode is ontwikkeld met hulp van onder andere 15 scholen in po en vo.

Dit jaar is het de beurt aan FORA 2.0. Een belangrijke toevoeging hierin is het informatiemodel. Dus een toevoeging die bestaat uit, naast de al bestaande activiteiten en processen, de informatieobjecten (lees: producten, resultaten) en hoe die met elkaar in verbinding staan. 

Flexibilisering in zowel onderwijs als bedrijfsvoering vereist kennis van activiteiten en processen die nu uitgevoerd worden. Maar ook het waarom ervan (bijv. wet- en regelgeving, kwaliteitseisen, toets- en examenreglementen). Kennis om te bepalen wat er geflexibiliseerd kan en mag worden. En kennis om dat wat niet te flexibiliseren is, zo in te richten dat de focus er niet meer naar toe hoeft te gaan.

Door te standaardiseren, in samenwerking met andere besturen waarvoor hetzelfde geldt, houden scholen meer ruimte, tijd en geld over om te besteden aan wat hen onderscheidt en waarin op het gebied van flexibilisering in het onderwijs verandering mogelijk is.

 

Spreker

Okko Huising is senior adviseur informatiemanagement bij Kennisnet. Zijn expertise ligt bij Informatiemanagement, Architectuur en datamanagement.