Ellen Helsper

Ellen Helsper is hoogleraar ‘Digital Inequalities’ aan de London School of Economics and Polical Science. In haar onderzoek richt zij zich op het verband tussen sociale en digitale ongelijkheid.

Over het college

Kunnen we ervan uitgaan dat elke jongere zijn weg kan vinden in de digitale wereld? Juist in deze tijd waarin het onzeker is of leerlingen naar school kunnen, is het belangrijk oog te hebben voor gelijke kansen.

In de lezing ‘Coronatijd, digitale ongelijkheid en de mythe van de digital native’ gaat ze hierop in. Niet elke leerling heeft toegang tot een goed device en tot goed werkend internet. Bovendien verschillen de digitale vaardigheden van leerlingen en de mate waarin zij geholpen kunnen worden door hun ouders.

Helsper neemt u in haar verhaal mee langs de eerste bevindingen van het Youth Skills-onderzoek, een Europees onderzoeksproject waarin gekeken wordt naar de invloed van ict-gebruik op jongeren en naar de vaardigheden die zij nodig hebben om hun voordeel met de digitale wereld te doen.

Daarbij stelt zij een aantal cruciale vragen:

  • Wiens stem wordt gehoord in de digitale wereld?
  • Wie creëert de digitale platforms van de toekomst?
  • Hoe zorgen we dat jongeren leren om de digitale wereld niet alleen passief te gebruiken, maar hem zelf ook op een positieve manier vorm te geven?

In haar lezing geeft Helsper praktische tips voor schoolbestuurders, schoolleiders en ict-verantwoordelijken om ongelijke kansen door digitalisering zo goed mogelijk tegen te gaan.

Ellen Helsper is de hoofdspreker van de programmalijn ‘Digitalisering en gelijke kansen’.

Ellen Helsper