Kansengelijkheid en digitalisering vanuit waarden

In deze sessie van Kennisnet en het Rathenau Instituut gaan we in op de betekenis van technologie voor onderwijswaarden. We kijken in het bijzonder naar de waarde kansengelijkheid.  

Technologie is niet meer weg te denken uit de school. Mogelijkheden te over, maar digitalisering is ook complex en heeft ‘bijwerkingen’. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u met behulp van technologie de kansengelijkheid aanpakt, maar dat dit juist ongelijkheid in de hand werkt. 

Waardengericht digitaliseren helpt u om vat te krijgen op de bijwerkingen, zodat u kansengelijkheid bevordert in plaats van ondergraaft. Tijdens deze sessie bespreken we wat dit precies behelst. We laten ook zien hoe dit in de praktijk werkt en geven daarbij het woord aan collega’s uit de onderwijspraktijk en externe experts.

 

Sprekers

Dr. Bart Karstens werkt sinds 1 juli 2019 bij het Rathenau Instituut. Hij doet binnen het thema digitale samenleving onderzoek naar ‘smart cities’ en de digitalisering van het onderwijs.

Remco Pijpers en Erwin Bomas van Kennisnet zijn mede-auteurs van ‘Waarden wegen. Een ethisch perspectief op digitalisering in het onderwijs’. Ook hebben zij bijgedragen aan de WaardenWijzer, een uitgave van SURF en Kennisnet.

Haitske de Visser is leerkracht binnen de RVKO en daarnaast leerkracht-onderzoeker bij Thomas More Hogeschool. Zij brengt een casus in over kansengelijkheid in relatie tot het werken met adaptief leermateriaal in de basisschool.

Dr. Mart Mojet is docent op de RSG Magister Alvinus in Sneek. Hij brengt een casus in van een samenwerkingsverband in Zuid-West Friesland over digitalisering als (noodzakelijk) middel om kansenongelijkheid in krimpregio’s tegen te gaan.

Tot slot Yașar Sazak is regiocoördinator West-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Digitalisering speelt een rol bij diverse projecten van de GKA.