Digitale geletterdheid en gelijke kansen

Digitale kennis en vaardigheden van leerlingen laten te wensen over. Dat is steeds duidelijker geworden de afgelopen jaren. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen als het gaat om de zogeheten digitale geletterdheid. Er zijn verschillen tussen leerlingen uit verschillende onderwijstypen, maar ook binnen hetzelfde onderwijstype. Vanaf groep 7 op de basisschool neemt dit problematische vormen aan.

Het is des te belangrijker dat digitale geletterdheid een vast onderdeel wordt van het curriculum. Zodat alle leerlingen de kans krijgen om digitaal geletterd te worden. In 2023 is SLO naar verwachting klaar met nieuwe kerndoelen voor digitale geletterdheid. Die kunnen daarna worden ingevoerd. Dit vooruitzicht betekent iets voor scholen: ze moeten op dit vlak de volgende stap zetten in hun ontwikkeling. Ze moeten overgaan van ad hoc-oplossingen naar structurele inbedding van digitale geletterdheid.

Maar hoe? Dat is de centrale vraag waarop we antwoord geven in het nieuwe Handboek Digitale Geletterdheid. En dat is ook de vraag waar we in deze praktijksessie op ingaan.

Sprekers

Remco Pijpers is strategisch adviseur bij Kennisnet. Zijn specialisaties zijn digitale geletterdheid en ethiek. In deze praktijksessie ziet en hoort u bijdragen van Lisette Neijzen (Stichting Jong Leren), Marco Geenen (SKO West-Friesland), Joost van Oort (Montessori College) en Anneke Smits (Hogeschool Windesheim).

moeder geeft online les aan kind