De intelligentie van adaptieve software

Adaptieve software zoals Snappet en Gynzy maken onderwijs op maat mogelijk. Dat is althans de belofte. In de praktijk gebeurt dat ook: adaptiviteit draagt bij aan gelijke kansen, maar tegelijkertijd kunnen die gelijke kansen soms juist onder druk komen te staan door precies diezelfde adaptiviteit in software.

In deze praktijksessie gaan we aan de slag met de onderwerpen AI (artificial intelligence), adaptiviteit en ons perspectief op gelijke kansen. Dat doen we met basisschool ‘t Blokhuus en wetenschapper Inge Molenaar, gespecialiseerd in AI en leersoftware.

Sprekers en deelnemers gaan in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat is AI en wat is adaptiviteit?
  • Hoe kun je AI en adaptiviteit inzetten voor gelijke kansen?
  • Hoe pakt dat nu uit? Hoe gebruiken we AI en adaptiviteit nu in het basisonderwijs?
  • Wat is het ideaalbeeld?
  • Welke ‘intelligentie’ (in de software en in het onderwijs) is nodig om dat ideaalbeeld waar te maken?

Sprekers

Inge Molenaar (Radboud Universiteit) is lid van de werkgroep AI in het onderwijs van de Nederlandse AI Coalitie. Zij doet onderzoek naar adaptiviteit. Jos Berens en Jamilla van Dasselaar zijn respectievelijk directeur en leraar bij basisschool ‘t Blokhuus. Remco Pijpers, strategisch adviseur bij Kennisnet, begeleidt de sessie. Zijn specialisaties zijn digitale geletterdheid en ethiek.

Meer weten? Lees ook het artikel Kunstmatige intelligentie in het onderwijs op de website van Kennisnet.

kind met ipad