Aanmelden

Cybersecurity, wat kunt u leren van (onderzoek bij) kinderen?

Veilig werken met computers is niet iets dat je één keer regelt om er daarna nooit meer naar om te kijken. Wat kunt u zelf doen om zich tegen cybercriminelen te wapenen en doet u dat alleen of is de groep waarin u functioneert ook belangrijk?

Prof. dr. Marianne Junger, hoogleraar Cyber Security and Business aan de Universiteit Twente, en dr. Jan-Willem Bullée bespreken de kwetsbaarheden van mensen voor online fraude. Aan de hand van de kersverse resultaten van een experiment in het onderwijs vertellen zij hoe dat werkt bij kinderen. Kunnen wij daar iets van leren? Wanneer doet u genoeg om ‘cybersecure’ te werken? En waar mogen we wel een stapje harder lopen om de school ‘digitaal veilig’ te houden?

 

Sprekers

Prof. dr. Marianne Junger is hoogleraar Cyber Security and Business aan de Universiteit Twente. Dr. Jan-Willem Bullée is universitair docent Industrial Engineering & Business Information Systems, ook aan de Universiteit Twente.

Marianne Junger

Jan-Willem Bullée