Aanmelden

Broodje met Bart Jacobs over cyberveiligheid

Bart Jacobs, hoogleraar Security, Privacy en Identity aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vertelt over cyberveiligheid en deelt ervaringen uit andere sectoren. Tot voor kort leek het erop dat het onderwijs buiten schot zou blijven, maar dat beeld is inmiddels achterhaald. Ook de sector onderwijs is nu ook flink ‘aan de beurt’ als het gaat om incidenten rond cyberveiligheid. Doordat de sector later is getroffen dan andere sectoren, lijkt het beleid hierop ook wat achter te lopen.

Hoe gaat het in andere sectoren? En wat kan het onderwijs hiervan leren? Bart Jacobs deelt een aantal aansprekende voorbeelden en gaat in een kleine setting in gesprek met de deelnemers uit het onderwijs.

Over de spreker

Bart Jacobs heeft een brede belangstelling voor computerbeveiliging en hoe we veilige, privacyvriendelijke systemen bouwen die toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Hij onderzocht eerder de (on)veiligheid van de ov-chipkaart en elektronisch stemmen. Hij toonde kwetsbaarheden aan in de OV-chipkaart, bankkaarten, stemcomputers, ‘slimme’ meters en autosleutels, en in talloze databases met privégegevens.