Aanmelden

Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering: werkdruk bij leraren

Het huidige onderwijs staat voor grote opgaven. Zoals het motiveren van leerlingen en hen waar mogelijk en nodig maatwerk bieden, of het verlagen van de werkdruk van leraren. Bij veel van deze vraagstukken kan ict een rol spelen, bijvoorbeeld als ondersteuning of versneller. In de sessies Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om dergelijke onderwijsvraagstukken aan te pakken. 

Technologie heeft de potentie om leraren te ondersteunen en op sommige punten zelfs te ontlasten. Bijvoorbeeld door repeterende administratieve taken over te nemen of het vergelijken van lesdoelen makkelijker te maken door middel van metadatering.  

In deze sessie hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om de werkdruk van leraren te verlagen. Ze nemen u mee naar het jaar 2035, waarin ze een oplossing hebben gevonden voor de opgaven waar ze in 2022 voor stonden. Hoe zijn ze daar gekomen? Welke rol speelde ict in de oplossing? En wat betekent dat voor wat u morgen kan doen?