Aanmelden

Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering: motivatie van leerlingen

Het huidige onderwijs staat voor grote opgaven. Zoals het motiveren van leerlingen en hen waar mogelijk en nodig maatwerk bieden, of het verlagen van de werkdruk van leraren. Bij veel van deze vraagstukken kan ict een rol spelen, bijvoorbeeld als ondersteuning of versneller. In de sessies Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om dergelijke onderwijsvraagstukken aan te pakken. 

Vanuit de onderwijswetenschappen weten we al veel over motivatie bij leerlingen. Eigenaarschap over de eigen leerweg speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Leerlingen die  onderwijs kunnen volgen op verschillende niveaus die aansluiten op hun talenten, worden meer uitgedaagd en zijn langer gemotiveerd. Ook dankzij de gamewereld en cognitieve neurowetenschappen weten we veel over motiverende factoren.  

Technologie biedt mogelijkheden om deze inzichten toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van digitale portfolio’s waarin leerlingen hun eigen ontwikkeling sturen, of door game-elementen in oefensoftware toe te voegen.  

In deze sessie hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om de motivatie van leerlingen te bevorderen. Ze nemen u mee naar het jaar 2035, waarin ze een oplossing hebben gevonden voor de opgaven waar ze in 2022 voor stonden. Hoe zijn ze daar gekomen? Welke rol speelde ict in de oplossing? En wat betekent dat voor wat u morgen kan doen?