Aanmelden

Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering: differentiatie en maatwerk

Het huidige onderwijs staat voor grote opgaven. Zoals het motiveren van leerlingen en hen waar mogelijk en nodig maatwerk bieden, of het verlagen van de werkdruk van leraren. Bij veel van deze vraagstukken kan ict een rol spelen, bijvoorbeeld als ondersteuning of versneller. In de sessies Brandende kwesties in het onderwijs en digitalisering hoort u praktijkvoorbeelden van scholen die ict hebben ingezet om dergelijke onderwijsvraagstukken aan te pakken. 

Kan technologie een bijdrage leveren aan onderwijs waarin oog is voor de uiteenlopende wensen en behoeften van leerlingen? Het 2College gelooft van wel. Om hun leerlingen meer onderwijs op maat te kunnen bieden werken ze met flexibele roosters. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken en werken ze aan het vormgeven en leveren van maatwerk middels de softwarepakketten waar de school al mee werkt.  

Tijdens deze sessie neemt het 2College u mee naar het jaar 2035. Ze delen hun toekomstdroom waarin ze een oplossing hebben gevonden voor het probleem waar ze in 2022 voor stonden. Hoe zijn ze daar gekomen? Welke rol speelde ict in de oplossing? En wat betekent dat voor wat u morgen kan doen? Na deze sessie weet u hoe digitalisering kan bijdragen aan het leveren van maatwerk en meer differentiatie in het onderwijs.