Beter zicht op de verplichte processen met FORA 4.0

Elke dag wordt er wel een leerling ziek gemeld. Kort of langdurig. Daar gaat een heel proces achter schuil. Wie moet worden geïnformeerd? Hoe zorgen we dat een leerling ook weer netjes beter wordt gemeld? Zonde als zo’n proces, wat dagelijks terugkomt, niet netjes gestroomlijnd is! Dit is zomaar een voorbeeld van het belang van de FORA (Funderend Onderwijs Referentie Architectuur) 4.0. De FORA geeft scholen inzicht in processen en activiteiten en in de spelregels waaraan deze moeten voldoen. Daarvoor zijn diverse modellen ontwikkeld die je direct kunt gebruiken.

FORA 4.0 geeft onderwijsinstellingen inzicht in verplichte processen in het primair en voortgezet onderwijs. Je kunt direct met de FORA aan de slag om te kijken of jullie school aan de geldende verplichtingen voldoet. Meer duidelijkheid, minder fouten.

Inhoud sessie

Tijdens deze sessie gaan we praktisch met elkaar aan de slag! Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk maken we inzichtelijk hoe je de FORA kunt inzetten. Aan het einde van deze sessie weet je wat jullie kunnen doen om de processen ziek&herstel en toetsen&examineren zo in te richten dat ze tijd opleveren, in plaats van kosten. 

Spreker

Okko Huising

Okko Huising is senior adviseur informatiemanagement bij Kennisnet en expert op het gebied van FORA. Alvast meer weten? Op Kennisnet legt hij in zijn artikel Informatiemanagement op school uit hoe je met de procesmodellen van de FORA inzicht kunt krijgen in taak- en organisatieoverstijgende processen.

Voor wie

  • teamleiders
  • schooldirecteuren
  • beleidsadviseurs
  • i-verantwoordelijken
  • medewerkers die zich bezighouden met informatiemanagement

Bekijk overzicht van de sessies