Aanmelden

3 wetenschappers over digitale geletterdheid

De kerndoelen voor digitale geletterdheid zijn nog niet vastgesteld en er is relatief weinig wetenschappelijke kennis over wat werkt bij de invoering van dit nieuwe leergebied. Toch zijn er wel degelijk aanknopingspunten. Drie vooraanstaande wetenschappers delen tijdens deze college de meeste recente inzichten. 

De urgentie om digitale geletterdheid een steviger plek in het onderwijs te geven, is hoog, onder meer omdat de verschillen in kennis en vaardigheden tussen leerlingen groot zijn. Als het tegengaan van kansenongelijkheid voor het schoolbestuur een hoge prioriteit heeft, dan helpt dit college je verder.

Inhoud college

3 sprekers delen recente wetenschappelijke inzichten over de implementatie van digitale geletterdheid binnen het onderwijs. Interessant om ook je eigen schoolorganisatie eens langs die lat te leggen! Met de kennis die je tijdens dit college opdoet, kun je nu al een volgende stap zetten bij de planvorming rondom digitale geletterdheid en de invoering ervan. We kijken vooral hoe je digitale geletterdheid kunt integreren in bestaande leergebieden. 

Sprekers

Prof dr. Erik Barendsen (Radboud Universiteit / Open Universiteit) 

Erik Barendsen is als hoogleraar Vakdidaktiek en onderwijsontwikkeling gespecialiseerd in vakdidactiek informatica, bètadidactiek en Pedagogical Content Knowledge (PCK).

Dr. Veerle Spronck (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)

Veerle Spronck is Associate Lector Waarde(n)vol Ondernemen en werkt als onderzoeker op het grensvlak van kunst, wetenschap en technologie.

Dr. Anneke Smits (Hogeschool Windesheim)

Anneke Smits is lector Onderwijsinnovatie en ict en ook gespecialiseerd in de taalontwikkeling van kinderen. Ze is mede-auteur van onder meer het boek ‘Rijke taal – Taaldidactiek voor het basisonderwijs’.

Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterdheid bij Kennisnet, is gespreksleider bij dit college.

Voor wie

po/vo

  • i-coaches
  • ict-beleidsbepalers
  • ict-coördinatoren

Bekijk overzicht van de sessies

jongen kijkt met bedrukt gezicht naar beeldscherm laptop